Въоръжените сили на Кувейт

Сложната и периодично изостряща се военнополитическа обстановка в зоната на Персийския залив, нарастването на военната мощ на Иран, нестабилната обстановка в Ирак и наличието на териториално-погранични проблеми със съседните държави определят повишеното внимание на кувейтското държавно ръководство по въпросите на отбраната и нарастването на бойните възможности на националните въоръжени сили. Географското разположение на Кувейт я прави най–уязвимата държава в отбранителната система на арабските монархии.

Въоръжените сили на Кувейт (15500 души) се състоят от сухопътни войски, ВВС и ВМС. Освен тях има Национална гвардия (7000 души) и брегова охрана (500 души). Съгласно чл. 159 от Конституцията на емирството „само държавата може да създава въоръжени сили и органи на обществената сигурност в съответствие със закона”. Военният бюджет се приема от парламента, а депутатите имат право щателно да проверяват всички военни договори за наличие на корупция и завишени разходи. Има редица случаи, в които е блокирано изпълнението на договори за закупуване на оръжие от чужбина.

Емирът на Кувейт е върховен главнокомандващ на ВС. Под ръководството на министър-председателя работи Съвет за национална сигурност, който координира действията на всички структури в областта на сигурността и отбраната и изработва „Стратегията за национална сигурност”. Освен това при министър-председателя функционира и Висш съвет по отбраната. Практическото ръководство на въоръжените сили се осъществява от министъра на отбраната (гражданско лице, представител на управляващата династия), на който са подчинени началника на генералния щаб и командващите на видовете ВС.

Конституцията на страната забранява воденето на агресивни войни. Доктрината за отбрана и сигурност на Кувейт се основава на два основни принципа: закупуване на високоефективни въоръжения и двустранни договори за сигурност и отбрана със САЩ и техните съюзници от НАТО. Ръководството на емирството счита, че в случай на външна агресия страната може да бъде защитена единствено от САЩ. Задачата на националните ВС е да удържат отбраната на страната в рамките на 4-5 дни до идване на външна помощ. По границата с Ирак е изграден комплекс от отбранителни съоръжения, който се поддържа постоянно в работно състояние.

Сухопътните войски (11 хил. души) включват в бойния си състав 9 бригади. Военновъздушните сили имат числен състав от 2500 души. През последните години във връзка с изостряне на обстановката около ядрената програма на Иран се отделя повишено внимание на нарастване на бойните възможности на влизащите в състава на ВВС подразделения от ПВО. Основното им въоръжение са закупените от САЩ Зенитно-ракетни комплекси ”Пейтриът”. Емирството участва в разработката на съвместна мрежа за ранно радиолокационно предупреждение, като част от обединената система за командване и управление на силите за отбрана на СССПЗ. Кувейт участва в развръщането от САЩ на регионална система за ПРО в зоната на Персийския залив.

Корабният състав на ВМС (2000 души) включва 47 бойни катера, вкл. и бреговата охрана, от които 10 ракетни. Основно направление в развитието на ВМС е нарастването на парка от патрулни и десантни катери. През 2011 г. отряд катери от ВМС на Кувейт, съвместно с подразделения от въоръжените сили на Саудитска Арабия и ОАЕ участва в оказването на помощ на властите в Бахрейн за справяне с опозицията.

Организацията на отбранителната система в страната се осъществява на основата на дългосрочни планове, разработвани с участието на американски военни специалисти. Усъвършенства се системата на задължителната военна служба, извършват се промени в организационно-щатната структура на частите и подразделенията, личният състав усвоява нови системи оръжия и военна техника, продължава закупуването на съвременно въоръжение от чужбина и модернизиране на наличната техника. Голямо внимание се отделя на развитието и модернизирането на системата за разузнаване и комуникация. Усъвършенства се оперативното оборудване на територията на страната: подобрява се инфраструктурата на военните поделения и жилищните условия за офицерския и сержантски състав, изграждат се стационарни пунктове за управление, изграждат се нови линии за свръзка, модернизират се действащите военни обекти. Според оценки на американски военни експерти на настоящия етап, ВС на Кувейт са много по-добре обучени и въоръжени, отколкото в периода преди иракската окупация през 1990 г.

Към слабите страни на кувейтските въоръжени сили следва да се отнесе недостатъчното попълване с личен състав, липсата на сглобени бойни разчети и екипажи, в резултат на което голяма част от техниката, в т. ч. и авиационната е неизползваема. Има чувствителен недостиг на полева артилерия и средства за ПВО в сухопътните войски. Все още е недостатъчно развита ремонтната база. Няма изградена планово-предупредителна система за експлоатацията, поддръжката и ремонта на техниката. Продължава да бъде силна зависимостта от чуждестранни военни специалисти. Страната няма военна промишленост.

Кувейт остава един от най-големите вносители на продукция с военно предназначение в близкоизточния регион. В периода 2005 - 2012 г. емирството е закупило въоръжение и военна техника на стойност 4,17 млрд. щ. д. в т. ч. през 2012 г. за 916 млн. щ. д. Планираните военни доставки за периода 2013 – 2016 г. се оценяват на 6,8 млрд. щ. д.

САЩ са основният военен партньор на Кувейт. Американо-кувейтското сътрудничество включва редовни срещи на военните ръководители на двете страни, провеждане на съвместни учения, достъп на корабите и самолетите от ВС на САЩ до военните обекти на страната, оказване на съдействие в подготовката на военни кадри, доставки на въоръжение и военна техника, оказване на помощ в изграждането и модернизирането на военни обекти на територията на Кувейт. По въпросите на отбраната на страната функционира смесена американо-кувейтска група. На настоящия етап на територията на Кувейт са разположени около 15 хил. американски военнослужещи. В перспектива САЩ планират да поддържат численост на своя военен контингент в емирството на ниво от 13500 души. През 2008 - 2011 г. Кувейт подписа договори със САЩ за доставка на въоръжение и техника на стойност 2,5 млрд. щ. д. За този период в страната е постъпила американска военна продукция на стойност 1,3 млрд. щ. д.

Активно се развива военнотехническото сътрудничество с Русия. По официални сведения през 2008 – 2011 г. Кувейт е подписал различни военни договори на стойност 700 млн. щ. д. В този период на емирството е била оказана военнотехническа помощ за 200 млн. щ. д. Кувейт участва в обединените въоръжени сили на страните членки на СССПЗ. ВС на емирството вземат участие в съвместни учения на арабските монархии.

Министерството на отбраната на Кувейт среща големи трудности по отношение на набирането на младежи за служба в армията. Гражданите на емирството се стремят да я избегнат и с нежелание отиват на военна служба. Влияние оказва и малочислеността на населението. Според специални международни спогодби, договори за служба във въоръжените сили на Кувейт могат да се сключват и с чужди граждани. Офицерските кадри се подготвят във Военния и в Обединения командно-щабен колеж, както и зад граница (САЩ, Великобритания, Франция, Австралия, Германия и някои от арабските страни).

Армията на Кувейт няма съществена роля в политическия живот на емирството. Висшите армейски офицери не са обособени в самостоятелна група, в управляващия елит на Кувейт и не играят самостоятелна политическа роля.

Въоръжените сили на Кувейт не са в състояние самостоятелно да решават задачи по защитата на суверенитета и териториалната цялост на страната, което е причина за дългосрочната зависимост на емирството по въпросите на националната отбрана от чужда (американска) военна помощ. Малко вероятно е с този числен състав и недостиг на екипажи и бойни разчети, въоръжените сили на страната в случай на агресия да успеят да осигурят отбраната на Кувейт.

В дългосрочен план военното сътрудничество със САЩ и останалите западни държави за гарантиране на отбраната и сигурността на страната ще продължи да се развива с устойчиви темпове.

Публикувано на 11 Март 2016 в 11:09 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Кувейт, въоръжени сили, състояние, отбрана, национална сигурност

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас