Военновъздушните сили на Израел

През последните години военнополитическото ръководство на Израел отделя повишено внимание върху изграждането и модернизиране на военновъздушните сили на страната. ВВС се считат за важна съставна част на националния отбранителен потенциал. Всестранното укрепване на ВВС, насищането им с най-съвременни и ефективни видове въоръжение и военна техника, национално и чуждо производство, е един от основните приоритети за въоръжените сили на Израел, заложен в разработения неотдавна петгодишен план за развитие на въоръжените сили на страната.

ВВС на Израел са самостоятелен вид въоръжени сили и се разглеждат от държавното ръководство като една от основните ударни сили при водене на военни действия от всякакъв мащаб и основно средство за ПВО и ПРО на страната.

На израелските ВВС са възложени за изпълнение следните задачи:

 • провеждане на самостоятелни въздушни операции с цел завоюване на въздушно господство и унищожаване на стратегически важни обекти на противника;
 • оказване на непосредствена авиационна поддръжка на сухопътните войски и ВМС;
 • защита на територията на страната и войските от авиационни и ракетни удари;
 • водене на въздушно разузнаване;
 • участие в провеждането на антитерористични операции вкл. и ликвидиране на ръководители на екстремистки групировки чрез нанасяне на високо точни удари;
 • транспортиране на товари и личен състав;
 • стоварване на въздушни десанти;
 • патрулиране в прилежащата морска акватория;
 • издирване и спасяване на екипажи на самолети, вертолети и кораби изпаднали в бедствено положение.

На настоящия етап ВВС и влизащите в техния състав сили за противовъздушна и противоракетна отбрана са най-боеготовият вид въоръжени сили на страната. Те са в състояние в пълен обем да изпълняват различни задачи по осигуряване на националните интереси и безопасността на Израел.

Общият числен състав на ВВС e 90 хил. души, от които 35 хиляди на редовна служба и 55 хиляди в резерв.

Командващият на ВВС е непосредствено подчинен на началника на Генералния щаб на Армията за отбрана на Израел (АОИ). Силите и средствата за ПВО се ръководят от командващ ПВО (заместник- командващ на ВВС). Щабът на ВВС е разположен в Тел Авив и осъществява ръководството на ежедневната дейност на авиацията и ПВО, планирането и тяхното бойно използване, организира и ръководи оперативната и бойна подготовка на подчинените щабове и части, материално-техническото и тилово осигуряване.

Организационно ВВС се състоят от 10 авиационни бази и ескадрили ( бойна авиация – 16 бр., спомагателна авиация – 8 бр., вертолетна авиация – 8 бр. и БПЛА – 3 бр.). Авиобазата е висша организационна единица в израелските ВВС. В нейния състав влизат от 2 до 6 авиационни ескадрили, дивизиони ЗУР, подразделения на РТВ и материално-техническо осигуряване. Командирът на авиобазата отговаря за бойната подготовка и използването на подчинените му части и подразделения. Основна тактическа единица във ВВС е авиационното крило ( 2 - 4 ескадрили ), в ескадрила ( 3 - 4 звена ) снабдени с 12 до 25 еднотипни самолета.

 

Израелските ВВС включват следните родове авиация:

 • тактическа (изтребително-бомбардировъчна);
 • изтребителна ПВО (влиза в състава на силите за ПВО);
 • разузнавателна;
 • вертолетна;
 • учебна;
 • морска.

Силите за ПВО включват подразделения ЗУР, батареи за ПРО „Arrow” и ”Железен купол” (Iron dome), зенитни батареи „Чапарел-Вулкан” и „Махбат”, подразделения зенитна артилерия, части и подразделения на РТВ. Системата за ПВО на Израел има обектно-зонален характер. Приоритетно се прикриват най-важните държавни, военни и промишлено-транспортни центрове и обекти, основната част, от които са разположени в централната и северната части на страната.

Въоръжението на ВВС на Израел включва 411 бойни самолета, 52 транспортни самолета, 9 самолета цистерни, 163 учебно тренировъчни самолета, 219 вертолета в т. ч. 88 бойни, както и голямо количество БПЛА от различен тип и предназначение.

Тактическата авиация (370 самолета) е въоръжена с изтребители четвърто поколение („F-15 I” и „F-16” модификации A/B/C/D/I ). Най-съвременни от тях са 25 самолета „F-15 I” и 102 бр. – „F-16 І”. Самолетите „F-15 I” имат радиус на действие до 1300 км (без дозареждане във въздуха), което им позволява да нанасят удари по цели на голямо отдалечение. Те са снабдени с мощно съвременно ракетно и радиоелектронно въоръжение, а теглото на бойния товар може да достигне 11,1 тона. Изтребителите „F-16 І” имат радиус на действие, без подкачени резервоари, до 1300 км и носят мощно ударно въоръжение. Теглото на техния боен товар може да достигне 7,2 тона. Тези два типа самолети притежават най-високите бойни възможности в сравнение с тактическите изтребители от ВВС на другите страни от Близкия и Среден изток.

Израелските ВВС демонстрираха високи бойни възможности, по време на извършените налети по военни обекти на Сирия. Самолетите от тактическата авиация се използват и за водене на въздушно разузнаване, в частност над територията на Ливан. ВВС на Израел имат на въоръжение 6 самолета за далечно радиолокационно откриване от системата „АУАКС” тип „Гълфстрийм” (G-500/550), 7 самолета за електронно разузнаване и радиоелектронна борба и 3 самолета морска патрулна авиация. Бойните вертолети са от типа „Apache” (Ан-64А-30 бр., АН-64 D – 18бр. ) и АН-1С „Кобра”. Най-модерните от тях са АН-64 D („Апачи – Лонгбоу”). ВВС разполагат и със 7 противолодъчни вертолета DS-565MD „Пантер”

Изтребителната авиация на ПВО включва 62 самолета („F-15” модификации A/B/C/D). За изпълнение на отделни задачи командването на ПВО може да привлича самолети от тактическата авиация.

ВВС на Израел разполагат с развърната система за базиране. Основните авиобази са Рамат-Давид, Лод, Палмахим, Мицпе-Рамон, Тел-Нов, Сде-Дов, Хацор, Хицерим, Бикат – Удва, Тел-ел-Милх. Във всички авиобази са изградени добре защитени укрития за самолетите, съвременно радиотехническо и светотехническо оборудване, осигуряващо полети в сложни метеорологични условия денем и нощем.

Силите за ПВО включват в състава си 17 батареи ЗУР „Усъвършенстван Хок”, 7 батареи ЗУР „Пейтриът”, 3 батареи за ПРО „Хец-2”, 4 батареи на тактическия комплекс за ПРО „Железен купол”, 50 ПУ ЗУР „Чапарел”, 20 установки „Махбат”( ЗУР „Чапарел” и ПЗРК „Стингер”), до 500 ПЗРК „Стингер” и 20-мм зенитни установки „Вулкан”.

Радиотехническите войски включват в състава си подразделения за радиотехническо разузнаване, радиолокационно осигуряване и визуално наблюдение на въздушната обстановка. Към командването на ПВО функционира щаб за контрол на въздушното пространство, на който са подчинени трите основни радиолокационни центъра за контрол на въздушното пространство – Северен, Централен и Южен. От 2009 г. в Израел действа американската РЛС от Х диапазон „AN/TPY-2”, която значително повиши възможностите на националната система за ПРО. В страната се изгражда четири ешелонна система за ПРО, което ще осигури пълно прикритие на израелската територия от удари както на съществуващите, така и на перспективни типове ракети на вероятните противници.

В частите на ПВО и ВВС се провежда редовна бойна подготовка, в т. ч. и мащабни учения. Особено внимание се отделя на действията на авиационните групи при нанасяне на удари по противник на голямо отдалечение. Важно място заемат въпросите за взаимодействие между бойната авиация и наземните сили за ПВО. Провеждат се редовно съвместни учение с ВВС на САЩ, а през последните години и с ВВС на Гърция.

През 2010 г. Израел подписа със САЩ договор за закупуване на 25 многофункционални изтребителя пето поколение „F-35” с опция за 55 машини. По предварителни разчети постъпването на самолетите във ВВС трябваше да започне през 2013 г., но поради забавяне в програмата за разработка на самолета, приемането на въоръжение на първите два „F-35” беше отложено за 2016 г. Това наложи командването на ВВС да премине към програма за модернизиране на изтребителите „F-15” и „F-16” за да поддържа на необходимото ниво бойния потенциал на авиацията до постъпването на новата техника. Предвижда се и доставката на 4 военно-транспортни самолета „С-130J” ( Супер Херкулес), 10 бойни вертолета „АН-64 D” (Апачи) и 30 италиански учебни самолета „М-346” (Мастер). Постоянно се обновява парка от БПЛА и се планира постъпването на въоръжение на израело-американската разработка „Хец-3”, и нови батареи „Железен купол”. Израел съвместно със САЩ проведоха първия изпитателен пуск на ракета от новия комплекс за ПРО „Arrow-3”. По своите характеристики този комплекс превъзхожда съществено предшествениците си по отношение на далекобойност и точност на прехват. Предстои обновяване на авиационното въоръжение преди всичко с високоточни управляеми авиационни бомби и ракети от различен тип.

В средносрочен план ВВС на Израел ще запазят качествено превъзходство над авиацията на арабските страни.

При въвеждането на въоръжение на самолети пето поколение, качествената разлика с арабските страни значително ще се увеличи.

Същевременно изключително високата стойност на най-новите видове оръжия и технически средства за бойната авиация, ПВО и ПРО в условията на финансовите трудности, които изпитва държавата, може да доведе до съкращаване на редица програми или отлагане на тяхната реализация за по-късен период

Изостреното напрежение в Близкия изток и отношенията между Иран и Израел, ще продължат да оказват влияние върху мерките на военнополитическото ръководство на Израел за укрепване на отбранителната мощ на страната в т. ч. и за насищането на въоръжените сили с най-съвременни образци въоръжение и военна техника.

 

Публикувано на 14 Април 2016 в 18:12 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Израел, армия, военновъздушни сили, модернизация

2 Коментара
От Стоимен Скептиков публикуван на 25 Oct 2017 03:23 pm
Защо Израел има армия, която може да превземе дори Европа/без Русия/, а ние
не можем да си купим дори един нов изтребител
4-то поколение? Защо, кой източва парите на държавата и докога?!
Ще бъда горд, ако България има 100 нови изтребителя 4-то поколение и поне 3 от 5-то поколение. Също 1 самолетоносач,
5 ядрени подводници и 80 ракети със среден радиус на действие тип"Томахоук"!
От Алексей публикуван на 14 Oct 2018 03:17 pm
Перезвоните пожалуйста по телефону 8(965)219-99-19 Алексей
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас