Съветите на експертитe и настойниците в Иран

 

Съветът на експертите (The Assembly of Experts) на Иран е съвещателен орган на муджтахидите (ислямски теолози), който е отговорен за избирането и отстраняването на Върховния лидер на Иран и следи дейностите му. Членове на Съвета се избират от листа от кандидати чрез пряк публичен вот за срок от осем години. Броят на членовете варира (през 1982 г. членовете са 82, през 2006 г. – 88, а сега са 86). Настоящите закони изискват срещи на Съвета поне 2 дни от всеки 6 месеца. Мохамед - Реза Магдави Кани е избран за председател на Съвета през 2011 г.

Според Конституцията на Иран, Съветът е отговорен за избирането и освобождаването от длъжност на Върховния лидер, както и за постоянния надзор върху действията, които упражнява. При липса на Върховен лидер, в случай на настъпила смърт, оставка или уволнение, в най-кратък срок Съветът на експертите трябва да назначи нов Лидер. „Когато Лидерът стане неспособен да изпълни конституционните си задължения или вече не притежава една от квалификациите, споменати в Конституцията, или ако в последствие се разбере, че той първоначално не е притежавал някои от тези квалификации, той ще бъде свален от длъжност.“ До този момент Съветът на експертите никога не е свалял от длъжност заседаващ Лидер и отчитайки факта, че всички техни срещи са строго конфиденциални, не е известно Съветът някога да е оспорвал решения на Върховния лидер.

Съветът се събира на всеки шест месеца. Дейностите му включват: събиране на данни за кандидатите за длъжността Върховен лидер, следене на дейностите на настоящия Лидер, за да се установи дали той продължава да спазва задължителните критерии за тази длъжност. Следенето се извършва от Комисия 111. Членовете на Съвета на експертите докладват пред тази Комисия евентуални конфликти, които засягат Лидера. В този случай, от своя страна Комисията може да свика извънредно заседание на Съвета. Ако Комисията откаже, членовете могат да свикат събрание на Съвета на експертите с всичките му 86 члена, да поискат вот, и ако повечето от членовете гласуват „за“, се назначава дата за  извънредна среща, на която да се обсъди Върховния лидер.

 

Конституцията не съдържа специфично упоменаване на квалификациите за кандидатура в Съвета на експертите, оставяйки Съвета сам да определи границите им при избор на членове. Съветът е прокарал закон, който изисква от всички членове да бъдат експерти по Ислямска юриспруденция/ Ислямско право. Този закон дава правомощието на Съвета на настойниците (The Guardian Council) да проучва кандидатите, да определя чрез писмени и устни изпити техните умения в иджтихада (ислямски термин, който означава буквално „трудолюбие“, „старание“ и се използва в смисъл на максималните усилия, които индивидът може да положи при изпълнението на дадена задача или дейност). Този закон е оспорван от реформистите и в тяхната избирателна кампания през 2006 г. те включват промяна в него: приемането на кандидати в Съвета, които не са духовници, вече е възможно. Освен това, теоретично вече и жените имат право да участват в Съвета, но до този момент кандидатурите им са били отхвърляни на основание „липса на квалификации“.

 

Средната възраст на членовете е около 60 години, което дава отражение върху многото средносрочни избори, заради случаи на смърт или оставки. Членовете трябва да притежават титлата Аятолах.

По време на изборите през 2006 г. за председател на Съвета на експертите, Съветът на настойниците дисквалифицира от участие повечето от кандидатите, присъединили се към иранския президент, поддръжник на твърдата политика, Махмуд Ахмадинеджад. Духовният ментор на Ахмадинеджад, Аятолах Мохамед Таки Месбах – Язди спечели място в Съвета на експертите с 823,602 гласа, но повечето от съюзниците му не успяха. Така, малко по-умереният Али Акбар Хашеми Рафсанджани, бивш президент и съперник на Ахмадинеджад, спечели почти двоен на този брой гласове.

 

През юли 2007 г. председателят Аятолах Мешкини умира и бива наследен от Аятолах Рафсанджани. На 8 март 2011 г. Аятолах Мохамед - Реза Магдави Кани застава на негово място като председател на Съвета на експертите. Мандатът от 2007 г. по съгласие трябва да продължи 10 години (а не както е регламентирано да бъдат 8) заради плана на правителството за „изборно струпване“, съставен, за да позволи на правителството да насрочва избори едновременно за Съвет на експертите и Парламент и по този начин да намали административните разходите по самите избори. Следващите избори за Съвет на експертите са насрочени за декември 2014 г.

 

Съветът на настойниците или Съветът на пазителите (The Guardian Council of the Constitution) е организиран и конституционно установен съвет, състоящ се от 12 члена, който притежава значителна власт и влияние в Ислямска република Иран.

Според Конституцията на Иран, Съветът на настойниците трябва да бъде съставен от 6 ислямски факихи (експерти по Ислямско право), които „съзнават настоящите нужди и проблемите на настоящето“. Те се назначават от Върховния лидер. Останалите шестима ислямски правници, „специализирани в различни правни области, се избират от Парламента на Иран измежду мюсюлманските правници, кандидатирали се за Глава на съдебната власт“.

Съветът има особено важна роля в определянето на единствена интерпретация на Ислямските ценности в Иранското право като последователно дисквалифицира реформистко настроени кандидати от служба и налага вето на закони, получили мнозинство в Маджлеса.

Маджлесът няма легален статус без Съвета на настойниците. Всеки закон, предложен от Парламента на Иран, трябва да се преразгледа и да получи одобрение от Съвета на настойниците, за да получи реално статут на закон.

 

Според чл.96 от Конституцията, Съветът на настойниците има право на вето върху всяко законодателство, одобрено от Маджлеса. Съветът разполага с правомощието да анулира само такива закони, които са „срещу ислямските ценности“ или „срещу конституцията“. Всички членове на Съвета имат правото да гласуват против закони, които не са съвместими с Конституцията, но само шестимата ислямски факихи имат думата, когато става въпрос за съвместимостта на законите с исляма.

 

Веднъж отхвърлен закон се връща обратно към Маджлеса за поправка. Ако и след това Съветът и Маджлесът нямат съгласие по въпросния закон, той се прехвърля към Съвета по целесъобразност. Създаден от Аятолах Хомейни през 1988 г., Съветът по целесъобразност е упълномощен да посредничи в дебатите между Парламента и Съвета на настойниците. Понастоящем, според Конституцията, Съветът по целесъобразност служи като съвещателно тяло на Върховния водач, което го прави един от най-могъщите правителствени органи в страната.

 

Съветът на настойниците има изключително участие в законодателния процес, което се изразява с еднаквото разпределение на надзора му върху икономическите закони и социалната политика. Освен това, Съветът на настойниците функционира и като конституционен съд – в правомощията на съвета се включва и правото на интерпретиране на конституцията като решенията за интерпретиране изискват ¾ мнозинство в Съвета. Все пак, Съветът не включва частта с изслушването, която съществува в обикновения конституционен съд, където се дава възможност на две опониращи страни да се защитят.

 

От 1991 г. всички кандидати за парламентарни и президентски избори, както и кандидатите за Съвета на експертите, трябва да са одобрени от Съвета на настойниците. Той определя тяхната годност за заемане на съответните длъжности. По време на изборите през 2009 г. от 476 кандидата за президентския пост, Съветът одобрява само 4.

 

От 29 август 1988 г. председател на Съвета на настойниците е иранският фундаменталист и шиитски духовник, Аятолах Ахмад Джанати, чиято близост с Махмуд Ахмадинеджад и Месбах – Язди е известна. Ахмад Джанати е доста близък с консерваторите в Иран, за което е сериозно критикуван от реформистите поради неодобрението им като кандидати за различни избори.

Публикувано на 7 Октомври 2014 в 15:18 часа от
Илияна Върбакова


Ключови думи:Иран, Съветът на експертите, Съветът на настойниците, The Assembly of Experts‎, The Guardian Council of the Constitution

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас