Състояние, проблеми и ход на реформата във ВС на Йемен

След смяната на властта, през ноември 2011 г., новото ръководство на Йеменската Република (ЙР) предприе поредица от мерки по реорганизация на националните въоръжени сили (66.7 хил. души ) и прочистването им от привърженици на бившия президент Али Абдула Салех. В условията на запазващата се сложна военнополитическа обстановка правителството на ЙР се опитваше да повиши боеспособността на армията, да укрепи дисциплината във войските и повиши нивото на морално-психологическото състояние на личния състав. Бяха инициирани мероприятия за укрепване единството на армията, снижаване нивото на разцепление във ВС и отстраняване на причините за това и недопускане възобновяване на конфронтацията между различните войскови формирования. Бягството на президента Хади (22.02.2015 г.) вследствие на вътрешнополитическата криза в страната и последващото му завръщане на власт забавиха някои от започналите процеси във Въоръжените сили.

Основната цел на сегашното държавно ръководство продължава да бъде максималното ограничаване влиянието на армейското командване в политическия живот на Йемен и повишаване способностите на армията в борбата срещу въоръжените ислямски екстремистки и терористичните формирования.

Намеренията за провеждане на кардинална реформа във въоръжените сили срещнаха упоритата съпротива на висшия команден състав в т. ч. на сина на бившия президент Али Салех, Ахмед Салех, командващ Републиканската гвардия (РГ), ген. Ал-Ахмар, командващ 1-ва бронетанкова дивизия, командващия ВВС (племенник на бившия президент) и др. Конфликтът между военното ръководство и президента възникна поради предприетите действия по ликвидиране на всички самостоятелни въоръжени подразделения, които в повечето случай се подчиняват на конкретни фигури в политическата йерархия, а не на общото командване на армията. Тази схема беше реализирана от бившия президент Салех с цел създаване на „верни” лично на него войскови части, които да бъдат равностойни и дори и да превъзхождат по бойни способности редовните армейски формирования. С тази цел беше създадена РГ. Тя беше комплектована с най-нови образци въоръжение и техника вкл. и ракетно въоръжение.

Президентът Абд Рабу Мансур Хади и опозиционният блок „Лика Муштарака” инициираха реформата на въоръжените сили. Чрез нея се цели армията да има „неутрален статут” и да бъде равноотдалечена от всички центрове на властта в страната. Освен това войсковите части извън ВС трябва да преминат под командванията на видовете ВС. Мероприятията по реформата във ВС бяха разработени от специална комисия с участието на специалисти от САЩ и Йордания.

Чрез реформата се преследваше и решаването на друга изключително важна задача – отслабване на „военния потенциал” на бившия президентски клан чрез „извеждането” от РГ на най-боеспособните части и преподчиняването им на върховното армейско командване. Първоначално тези действия срещнаха съпротива както от страна на привържениците на Ахмед Салех, така и от страна на САЩ, които в голяма степен се придържаха към позицията, че РГ е един от най-важните елементи, осигуряващ баланса на силите в страната. Части на РГ бяха използвани за охрана на американските бази за БПЛА и базите за радиоелектронно разузнаване

В подходите си за реформата на ВС, президентът разчита в голяма степен на т. нар. „опълчение”, което се формира основно на племенен признак и което се представя добре в боевете срещу ислямистите в страната. Бяха предприети действия по включване на отрядите на опълчението в състава на ВС и оборудването им с иззетото от РГ тежко въоръжение. Този процес беше подкрепен и от американската страна, особено след като беше подписан договор за разполагане на йеменска територия на допълнителни американски части морска пехота с тежка техника за охрана на американските военни обекти. Постепенно отслабна подкрепата на САЩ за РГ поради отпадането на необходимостта за охрана на американските бази.

Президентът А. Хади издаде (август 2012 г.) декрет за разформироването на 1-ва бронетанкова дивизия и РГ. Именно тези формирования играеха важна роля във военнополитическото противопоставяне в Йемен през 2011 г. Четири бригади от техния състав влязоха в състава на войските за охрана на президента, а останалите бяха преподчинени на командващите на Южния и на Централния военни окръзи.

С декрет на президента на ЙР от 12 декември 2012 г. беше обявена новата организационна структура на йеменските ВС. Върховен главнокомандващ остава държавният глава, той ръководи и „Съвета за национална отбрана”. На министерството на отбраната беше възложено да разработи и да реализира военната политика на държавата, а генералният щаб да осъществява управлението на войските и тяхната подготовка.

ВС на Йемен ще се състоят от пет компонента: - сухопътни войски, военновъздушни сили (вкл. и силите за ПВО), военноморски сили и сили за брегова охрана, гранични войски и стратегически резерв.

Във военноадминистративно отношение територията на ЙР ще бъде разделена на 7 военни окръга (преди те бяха 5) и отделни оперативни направления. Групировката на войските във всеки от окръзите ще бъде в съответствие с плана за отбрана на страната, който трябва да бъде разработен от министерството на отбраната и генералния щаб.

Президентът подписа (10 април 2013 г.) поредица от укази за организационни и кадрови промени в армията. С тях беше официално оформено делението на страната на 7 военни окръга и назначени техни командващи. Според сведенията се предвижда смяната на командващите да бъде извършвана на всеки 2 - 3 години. Необходимо е да се отбележи, че от седемте командващи на окръзи, четирима са от южните райони на Йемен, а трима от северните. От командни длъжности в армията бяха отстранени генерал Ал-Ахмар ( назначен за съветник на президента по въпросите на отбраната и сигурността) и някои високопоставени привърженици на бившия президент А. Салех, които бяха назначени за военни аташета в различни страни. Синът на Али Салех, Ахмед беше назначен за посланик на Йемен в ОАЕ. Кадровите размествания в столицата и по места преминаха като цяло в спокойна обстановка. Отстраняването на клановете на президента Салех и на ген. Ал-Ахмар от ръководни длъжности в армията и изместването им в политическата периферия беше очаквано. Очакваше се предприетите мерки да способстват за засилване на контрола на държавното ръководство върху ВС и намаляване на нивото на конфронтация между войсковите формирования и отделните групи в командния състав на армията.

Основно съединение от състава на СВ (60,7 хил.души вкл. силите на стратегическия резерв) е бригадата. В състава на СВ се предвижда да има 40 бригади (пехотни, планинско-пехотни, механизирани, танкови, въздушнодесантни, „спецназ”, ракетни, артилерийски и за охрана на президента). От тях в състава на стратегическия резерв, който е непосредствено подчинен на президента, влизат ракетните бригади, бригадите за охрана на президента и Силите за специални операции ( бригади „спецназ”, планинско-пехотна бригада и антитерористични подразделения).

Сухопътните войски и стратегическия резерв разполагат с различни видове въоръжение – 28 ПУ оперативно-тактически и тактически ракети ( 6 ПУ ОТР Р-17”Скъд”, 10 ПУ ТР „Точка” и 12 ПУ ТР „Луна-М”), 860 танка ( Т-80, Т-72, Т-62, Т-55, Т-54, Т-34-85, М-60), 1200 единици артилерия, РСЗО и минохвъргачки, 70 ПУ ПТУР, 200 БМП-1 и БМП-2, над 400 БТР и други бронирани машини, 800 ПЗРК и 450 зенитни оръдия и установки. Частите и подразделенията от сухопътни войски редовно участват в бойни операции срещу различни екстремистки групировки, отрядите на Ал-Кайда и други незаконни въоръжени формирования, действащи на територията на Йемен.

В състава на военновъздушните сили (4,3 хил. души) са включени и частите за ПВО. Тяхното въоръжение включва 140 самолета, от които 80 бойни ( 22 изтребителя МиГ – 29 различни модификации, 40 учебно-бойни и учебно-тренировъчни и 20 военно-транспортни). Вертолетната авиация разполага общо с 60 вертолета, от които 20 бойни и 40 транспортни. Значителна част от авиационната техника е в неизправно състояние. Йеменските ВВС разполагат със седем военновъздушни бази: Сана, Ходейда, Ал-Анад, Атак, Аден, Ер-Раян и Таиз. Частите за ПВО са снабдени със ЗРК С-75, С-125 и „Квадрат”

Военноморските сили и силите за брегова отбрана (1,7 хил. души) са най-слабо въоръжени и с най-малка численост в сравнение с другите страни от Арабския полуостров. Корабният състав включва 9 бойни кораба и 40 катера, от който 4 ракетни. Бреговата отбрана разполага с 2 батареи (8ПУ) от противокорабния комплекс „Рубеж” и 60 оръдия (130 и 100 мм.) Подразделенията от морската пехота имат числен състав 500 души . Военноморски бази има в Аден и Ходейда, а пунктовете за базиране са на островите Перим и Сокотра, в Ел-Наиб и Мукала. Формирани са три района на бреговата отбрана – Ел-Бейд, Аден и остров Камран. Като се има предвид съставът, въоръжението и техническата готовност, ВМС на ЙР са в състояние да изпълняват ограничен кръг от задачи по патрулиране в крайбрежните води и транспортиране на войски и товари.

Пълната липса на собствена военна промишленост определя зависимостта на Йемен от задграничните доставки на въоръжение и военна техника. Същевременно недостигът на финансови средства и сложната нестабилна обстановка в страната ограничават възможностите на правителството по въпросите за техническото осигуряване на армията. За периода 2008 – 2011 г. обемът на военния внос се равнява на 400 млн. щ. д., като бяха подписани нови договори за доставка на различна продукция с военно назначение на стойност 500 млн. щ. д. Най-голямата сделка за последните години беше закупуването от Беларус (2011 г.) на 66 танка Т-80.

Съществуващата ремонтна база и логистичното осигуряване не отговарят на потребностите на войските

Подготовката на личния състав е на много ниско ниво, вследствие на остарялата материална база и липсата на единство в командната структура на армията. Вътрешното разделение и слабостите в подготовката на армията се проявяват най-силно в хода на бойните операции срещу въоръжените терористични и екстремистки формирования.

Военните връзки със САЩ се развиват интензивно. Йемен получава информационна и материално-техническа помощ при провеждане на операции срещу терористите и различните радикални ислямски въоръжени формирования. Американски БПЛА периодично нанасят удари по обекти на терористичните групировки. САЩ оказват помощ при подготовката на военни кадри. Страната поддържа военнотехническо сътрудничество с Русия, Украйна,Беларус, КНР и др.

Въоръжените сили на Йемен на настоящия етап се намират в изключително сложно положение поради разделението сред личния състав, ниското ниво на подготовка и остарялата техника.

Армията ще продължи да действа на цялата територия на страната, превръщайки се в гарант на споразумението за формиране на временно правителство в страната.

 

Публикувано на 2 Юни 2016 в 16:21 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Йемен, въорйжени сили, състояние, реформа

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас