Структурите на МВР на Ирак

В условията на сложна военнополитическа обстановка в страната и региона държавното ръководство на Ирак отделя повишено внимание на изграждането на боеспособни и добре въоръжени структури на Министерството на вътрешните работи (МВР). Върху този процес влияние оказват важни вътрешни фактори като етническото и религиозно противопоставяне, нарасналата активност на радикалните ислямски групировки, в т. ч. „Ислямска държава в Ирак и Леванта” (ИДИЛ), високата степен на корупция и политическата обвързаност на структурите в МВР.

Развитието на събитията от последните седмици в Ирак показа, че ефективността на структурите на МВР в борбата с тероризма и екстремистките групировки е изключително ниска. В условията на фактически разпад на силите за сигурност в северните райони на страната, министър-председателят беше принуден да обяви мобилизация на доброволци за армията и полицията.

Полицията на Ирак е изградена по специална програма, приета от Държавния департамент на САЩ (октомври, 2011 г.). Програмата не е реализирана в пълен обем поради същественото съкращаване на средствата, отделяни от бюджета на САЩ за подпомагане на Ирак. Това е и причината основните структури на МВР да не са попълнени и да не разполагат с достатъчно подготвени ръководни кадри и компетентни специалисти.

МВР на Ирак включва в състава си Служба „Иракска полиция”, Служба „Федерална полиция”, Департамент „Гранична охрана”, Служба „Охрана на обекти”, Служба „Охрана на нефтодобивната инфраструктура”, „Федерална агенция за разузнаване и разследване” и „Брегова охрана”. Общата численост на министерството е около 575 хил. души. В процес на формиране са „Полиция за охрана на обектите от електроенергийната мрежа” и „Железопътна полиция”.

Най-многочислената структура (303 хил. души), но същевременно и с най-ниски способности е Служба „Иракска полиция”, чиято основна задача е да следи за спазване на законите и противодействие на организираната престъпност. Тя се състои от полицейски участъци, патрулна и пътна полиция, разположени в отделните провинции. Освен това, в нейния състав влизат 30 роти „Специални средства”, разпределени по провинции и полиция за патрулиране по най-важните пътни направления в страната. Подготвителният процес на редовия полицейски състав не надхвърля 8 седмици.

Иракската полиция е изключително политизирана на провинциално и местно ниво. В голяма степен тя се намира под влияние на регионалните власти. Тази тенденция се засили след извеждането на американските войски от страната в края на 2011 г.

Развитието на кадрите в службата в повечето случаи се определя от принадлежността на полицейския сътрудник към една или друга местна общност, от неговите националност и вероизповедание, но не и от неговата професионална компетентност. В резултат на този подход голяма част от полицаите е с ниски професионални качества или е неподготвена за носене на службата. Дейността на полицейските части се характеризира с високо ниво на корупция и пасивност. Активност и готовност за работа се проявяват само за онези граждани, които могат да заплатят за разследване или друга полицейска дейност. Има множество сигнали от иракски и чужди правозащитници за нарушения на закона от полицията. Става дума за задържане на хора без основание и предявяване на обвинения към тях, незаконни обиски на жилища, бой и измъчване на арестувани и др.

Служба „Федерална полиция” (44 хил. души) участва в антитерористични операции. По-голямата част от личния състав на федералната полиция (ФП) са араби-шиити. Дейността й се контролира лично от министър–председателя.

Организационно ФП се състои от 17 бригади, част от които влизат в състава на 4 механизирани дивизии, две от които (1-ва и 2-ра) са дислоцирани в Багдад и околностите на столицата, една (3-та) в Мосул и една (4-та) в Басра. Бригадите основно са въоръжени с леко стрелково оръжие, бронетранспортьори и различни специални средства, в т. ч. за откриване и ликвидиране на мини и импровизирани взривни устройства.

Департамент „Гранична охрана” (60 хил. души) осъществява контрол върху движението на хора и стоки през границата на Ирак. Личният му състав се привлича за участие в операции срещу терористични групировки. Силите на гранична охрана са организационно сведени в 12 бригади и 42 батальона, включени в състава на 5 регионални командвания:

- Първо командване (границата с Турция и северния участък от границата с Иран);

- Второ командване (границата със Сирия, Йордания и западния участък от границата със Саудитска Арабия);

- Трето командване (границата с Иран);

- Четвърто командване (южния участък от границата с Иран и границата с Кувейт);

- Пето командване (границата със Саудитска Арабия).

По границите на страната са разположени 270 застави и поста, а във вътрешността й са развърнати 21 гранични поста. Гражданската война в Сирия наложи да бъде усилена охраната на границата между двете страни.

Департаментът се намира под специалния контрол на правителството. Сериозен проблем продължава да бъде продажбата на длъжности. Управляващите отделят голямо внимание на техническата наситеност на структурите за гранична охрана. Нейни слаби страни са разузнаването, недостатъчната мобилност на подразделенията и слабата огнева мощ, особено на подразделенията по границата със Сирия.

Служба „Охрана на обекти” (около 100 хил. души) е военизирано формирование, осигуряващо охраната на министерствата и ведомствата, офисите на губернаторите на провинции, правителствената инфраструктура и други държавни обекти. По-голямата част от подразделенията на службата са подчинени непосредствено на министерствата и ведомствата, чиито обекти те охраняват, независимо че общият формален контрол върху дейността на службата се осъществява от МВР.

Служба „Охрана на нефтодобивната инфраструктура” (60 хил. души) изпълнява задачи по охрана на петролните находища, нефтопреработвателните предприятия, тръбопроводите и търговските обекти на петролни продукти. Службата е подчинена на Министерството на петрола, но нейната дейност се контролира от МВР. Организационно е сведена в 4 регионални командвания - Централно (Багдад), Северно (Киркук), Средноефратско (Амара), Южно (Басра). В състава на службата има и Департамент „Разузнаване”. Дейността на службата е значително по-ефективна в сравнение със Службата за охрана на обекти. В някои райони на страната дейността й се подпомага от формирования на въоръжените сили и други структури на МВР.

Федерална агенция за разузнаване и разследване (ФАРР , около 9 хил. души). Личният състав на ФАРР се състои основно от араби-шиити. Агенцията е на пряко подчинение на министър-председателя. ФАРР осигурява в разузнавателно отношение полицията, играе важна роля в борбата с тероризма, отвличането на хора и опитите за покушения срещу високопоставени длъжностни лица.

Организационно ФАРР се състои от 15 управления в различните провинции (на територията на три провинции на кюрдската автономна област такива няма), 56 районни отделения и 13 специални пункта. В състава на агенцията има подразделение за борба с киберпрестъпността и Департамент „Техническо осигуряване”, който се занимава с провеждането на специализирани разузнавателни операции с използване на технически средства. Подготовката на кадри за нуждите на агенцията се извършва в Националния учебен център (Багдад). Директорът на Агенцията ген. м-р Н. Камел е преминал курсове на обучение в академията на ФБР (САЩ).

Служба „Бреговата охрана” (500 души) осъществява патрулиране и контрол в пограничната река Шат ал-Араб, главно в района на Басра. Нейна основна задача е борбата с контрабандата. За изпълнение на поставените й задача службата взаимодейства с ВМС на Ирак.

Неспособността на министерството на вътрешните работи да противодейства на ИДИЛ показа, че структурата не е в състояние да осигури вътрешната стабилност на страната.

Въпреки многобройния числен състав, вътрешнополитическите, етнически и религиозни фактори и в перспектива ще продължат да определят ниската ефективност на МВР.

 

 

Публикувано на 30 Юли 2016 в 14:53 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Министерство на вътрешните работи, Ирак, полиция, структура, организация

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас