Ситуацията в Ербил

Хуманитарната обстановка в гр. Ербил се влошава, като тя се утежнява допълнително от високия брой сирийски бежанци и вътрешно разселени иракски лица, които пристигат най-вече от гр. Мосул и южната част на Ирак. Отношението на местното кюрдско население към тях е сравнително положително. Въпреки това, предвид икономическата ситуация и високата безработица, сред местните кюрди се наблюдава охлаждане на отношението към бежанците и вътрешно разселените лица. Много от тях желаят да напуснат гр. Ербил и да емигрират в Европа. Голяма част вече са направили това, докато групи кюрди са били върнати обратно в града. Към момента повечето преминават през границата с Турция, но предвид миграционната политика на страната, сирийските бежанци и другите вътрешно разселени иракски лица предпочитат по-скоро да останат в гр. Ербил, отколкото да преминават през турска територия.

Болниците, които функционират са: Ризгари (Rizgаry), Джумхури (Jumhury), Рапарин (Raparin), Роджава (Rojawa), Центърът за кардиология (the Cardiac centre), Нанакали (Nanakali), както и Болницата за спешна медицинска помощ Наванд (Nawand’s Emergency hospital).

В тези болнични заведения се наблюдава остра липса на медикаменти и консумативи. Качеството на наличните е ниско, а новите, които се закупуват също не са висококачествени. Честа практика е използването на медикаменти с остарял (но не минал) срок на годност, поради високата потребност от тях. Това е обусловено от липсата на финансови средства за регулярното закупуване на достатъчни количества качествени медикаментозни препарати.

Също така, в болничния сектор на града има сериозен дефицит на болнични консумативи като медицински и хирургически инструменти, хигиенни материали като ножици и медицински ръкавици и дори функциониращи линейки.

Налице е и недостиг на квалифициран лекарски персонал, който да извършва манипулациите.

Броят на ранените кюрдски бойци отбелязва увеличение. По-голямата част тях са бойци от кюрдските формирования „Пешмерга“. Ранените бойци биват насочвани към Кабинетите за спешна медицинска помощ. Ако състоянието им е по-тежко, ранените бойци се прехвърлят в специализираните отделения на болниците. Поради тази причина, капацитетът на болничните заведения е запълнен предимно от ранени кюрдски бойци. Те се лекуват приоритетно и в сравнително кратки срокове, поради което голяма част от постъпилите ранени напускат лечебните заведения още преди да са били напълно възстановени.

Сигурността и редът в града се контролират повсеместно от представили на силите „Асаиш“, както и на местни полицаи, които патрулират с автомобили и пеша. По всички главни пътни артерии във и извън града има контролно-пропускателни пунктове.

Инфраструктурата в града функционира с ограничен капацитет. Главните пътни артерии са изправни. В по-голямата част на деня има течаща питейна вода. Електричеството се спира по определен график, като около 10 часа в денонощието (през нощта) електричество няма. Това е обусловено от факта, че само електроцентралите Чамчамал (Chamchamal) и Пир Давуд (Pir Dawood) функционират с пълен капацитет, което налага електроподаването на града да се ограничава.

Безработицата е тежка, като в публичния сектор се отбелязват най-високи нива на трудова незаетост (особено в медицинския сектор). В частния сектор също заетостта сред местното население е намалена, поради масовото не изплащане на заплати на заетите в сектора. В резултат на това една трета от местното население (без да се има предвид вътрешно разселените лица) на града е трудово незаето.

В резултат на влошените икономически, социални и хуманитарни елементи на обстановката, сред местното население се забелязва негодувание към Кюрдската демократична партия (КДП). То е породено от факта, че голяма част от работещите не са получавали своето трудово възнаграждение от няколко месеца и се опасяват, че няма да го получат скоро поради финансовата криза, в която се намира местната икономика. Жителите на града са недоволни от ограниченията, наложени спрямо използването на електричеството и питейна вода.

Поради това отношението към КДП от страна на местното население отбелязва влошаване, като същевременно недоверието към действията на партията се е покачило. Въпреки това, по-голямата част от местното население не счита, че легитимността на партията се е изчерпала. В тази връзка, подкрепата за управляващата КДП е налице сред повече от половината жители (около 65 %). Тези, които не подкрепят политиките на партията са безработните или около 30 %.

По отношение на референдума за независимост, кюрдското население на гр. Ербил има положително отношение към провеждането му. Причината е засилването на общественото мнение, че възможният успех при провеждането му и евентуалното постигане на политическа независимост ще осигури на иракските кюрди по-голяма политическа свобода, по-висока степен на развитие на местната икономика, и по този начин по-добри условия на живот.

По-голяма част от населението би гласувало „за“ независим Кюрдистан. Очакваните резултати след референдума се изразяват в повишаване стандарта на живота на местните жители в следващи 5 години. От друга страна, значителна част от образованото кюрдско население поддържа позицията, че икономическата обстановка ще се нормализира, но след повече от 10 години. Въпреки това, дори и по-скептично настроените към развитието на гр. Ербил след провеждането на референдум, биха гласували „за” при едно негово възможно провеждане. Датата за провеждането му все още не е насрочена, но с висока степен на вероятност е провеждането му да е през лятото или есента на т.г.

Хуманитарната обстановка ще продължи да се влошава най-вече поради липсата на финансови средства.

Икономическата и социалната обстановка също така ще отбележат негативно развитие.

В политически план, КДП ще запази лидерските си позиции пред политическата група „Горан” и „Кюрдския патриотичен съюз”.

Въпреки, че няма насрочена конкретна дата за провеждането на референдума за независимост на Кюрдистан, е много вероятно такъв да бъде проведен до края на годината. С голяма доза сигурност може да се прогнозира, че резултатът от него ще е положителен.

 

 

Публикувано на 1 Юни 2016 в 13:56 часа от
Саад Сердар, кореспондент в Ирак


Ключови думи:Ербил, Ирак, вътрешнополитическа ситуация, хуманитарна обстановка, кюрди

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас