СИРИЗА или постмодерната приказка за Гърция

Надеждата в Гърция следва своя път (предизборният лозунг на спечелилата вота партия СИРИЗА е ”Hope is on its way.“, т.е. „Надеждата следва своя път) след проведените предсрочни парламентарни избори на 25 януари 2015 г. Убедителната победа на радикалната лява партия СИРИЗА означава край на утвърдения двуполюсен модел във вътрешната политика на гръцката „Трета република“. Всичките 18 правителства от свалянето на военната хунта на 24 юни 1974 г. са оглавявани и доминирани от една от двете партии – консервативната „Нова демокрация“ или социалистическата ПАСОК. Днес обаче новият премиер Алексис Ципрас е готов да изведе своите сънародници към „Третия път“. Политическото явление СИРИЗА е постмодерният демократичен проект, който отправя поглед към изпълнение на обществените искания на мнозинството гръцки граждани.

В новосформираното управление на Гърция СИРИЗА има за свой партньор дясната националноконсервативна партия „Независими гърци“. Образуването на тази властова коалиция се оправдава с очакванията на гръцкия народ за преборване с кризата и корупцията в страната. В представената правителствена декларация за целите, които ще следва кабинетът, се говори за справяне с тежкото положение в южноевропейската държава. Става дума за преодоляване на рецесията; постепенно изплащане на дълговете на Гърция към кредиторите от ЕС, Европейската Централна банка (ЕЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ); намаляване на безработицата; борба срещу подкупите и укриването на данъци; излизане от „хуманитарната криза“. С оглед на обществената подкрепа за реализиране на посочените мерки е възможно СИРИЗА да увлече и други леви или десни партии в Гърция, като всички те се консолидират около факта, че не приемат продължаване на статуквото на изместените от управлението традиционни партии. Именно последните се символизират с недалновидната си финансова политика в течение на десетилетия, която е основна причина за изправянето на държавата пред фалит. Освен това „Нова демокрация“ и ПАСОК са считани за прекалено отстъпчиви пред т.нар. „тройка кредитори“, поради допускането на наложените строги мерки и икономии като единствен възможен изход от продължаването на икономическата криза в Гърция.

В момента именно СИРИЗА се явява своеобразен антипод на порочните практики и сгрешените вектори на гръцкото управление. Създадена е през 2004 г., а нейният акроним означава „Коалиция на радикалната левица“. В основата на крайнолявото обединение е Коалицията на левите движения и екологията – „Синасписмос“. От 2013 г. СИРИЗА се превръща в единна партия с лидер Алексис Ципрас. Настоящият министър-председател произхожда от младежкото крило на Гръцката комунистическа партия, като в годините на своето присъствие в политическия живот на страната оформя и развива своите леви възгледи. Днес Ципрас е ярък представител на европейското антилиберално и антиглобалистко левичарско мислене. Тук трябва да се отбележи, че ръководената от Алексис Ципрас СИРИЗА е член на Европейската обединена левица-Северна зелена левица в Европейския парламент. След встъпването си във власт гръцката радикална лява партия желае в още по-голяма степен да поддържа близки отношения с левите сили в Европа, а дори и с принадлежащи към другите европейски политически семейства образувания. Условието за осъществяването на такива тесни контакти и взаимодействия е споделянето на общи позиции и нагласи за бъдещето на Европа и света. СИРИЗА осъжда доминиращите политики на неолиберализъм и евроатлантизъм. Спечелилата предсрочните избори в Гърция партия смята, че Старият континент трябва да поеме по пътя на една демократична, социална, мирна и екологична Европа, която е отворена за социалистическо и демократично бъдеще. Според СИРИЗА това следва да бъде посоката на развитие и на международната общност. Ето защо гръцката политическа сила поддържа близки отношения с много леви партии и движения в Латинска Америка и Карибския басейн, включително с Конференцията на левите политически партии и други организации в този регион (Форум „Сао Пауло“).

Интересен момент е, че СИРИЗА се вдъхновява от прогресивните неолиберални промени в тази част на света. Гръцкият политически и обществен феномен отразява и следва лозунгите „Човекът преди печалбата.“ и „Другият свят е възможен.“ Има се предвид свободен свят, в който човекът и нуждите са преди печалбата, тъй като печалбата вече не трябва да се счита за движеща сила на икономиката. В този контекст СИРИЗА приема като неотменна своя задача да изгради такава форма на организация на обществото, при която работещите да могат ефективно да проектират, управляват, контролират и защитават създадените от тях изборни органи, за да се удовлетворяват социалните потребности. Същевременно СИРИЗА има за цел да премахне нарастващото неравенство между бедни и богати в страната. Освен това управляващите изразяват готовност да преустановят тенденцията за консолидиране на същинската власт на определена малцинствена група от заможни гръцки граждани над мнозинството, принадлежащо най-вече на средната и нисшата класа на Гърция. Желанието на СИРИЗА е да направи решаващи стъпки към премахване на разделението по социални класи, като спомогне за постигането на хармония между отделните представители на социума. Всичко това означава, че СИРИЗА се обявява за принципно нов модел на засилена обществена солидарност, защита на социалните блага чрез преустановяване на приватизацията и спиране на корупционните практики на държавното управление. Сред фундаменталните мерки за укрепване качеството на живот са осигуряване на достъп до здравеопазване, образование и култура; предоставяне на грижи; разширяване на социалното подпомагане; гарантиране на качествени и евтини транспорт и комуникации; целесъобразно и природосъобразно използване на минералните и енергоресурсите; подчиненост на пазара с основни стоки и услуги на природните ресурси-въздух, вода, море, околна среда, хранителни и нехранителни продукти. Със сигурност част от благата, които СИРИЗА предлага на гръцкия народ са били изцяло или частично застъпени в програмите и на двете партии, управлявали Гърция през последните 40 години. Може с основание да се заключи, че прекалено големите средства, които в продължение на десетилетия са инвестирани за добруването на гръцките граждани, са в основата на сегашния финансов колапс, който преживява държавата. Въпреки това постмодерният свят на гръцката държава наближава своето политическо, икономическо и социално проявление. Той е естествена реализация на очертаващите се нови геополитически реалности в Европа и останалите ареали на земното кълбо. В Гърция СИРИЗА е изразител на това ново начало в демократичното развитие на международните отношения. Радикалната левица осъзнава, че съдбата на елинската държава е преплетена най-вече със съдбата на Европа. Според СИРИЗА основният залог за просперитета на Стария континент е възможно най-бързото преодоляване на неолибералния финансов капитализъм, който в основата си е антидържавен, и се явява фактор за деиндустриализацията на развитите страни. Пътят на просперитета на Европа през XXI век преминава през защита правото на народите, утвърждаване на социалната държава, уважение към децата, възрастните хора и хората с увреждания, реализиране на ново Просвещение и на научна революция, постигане на интернационален свят на солидарността, равенството и демокрацията, реализиране на екологични проекти. СИРИЗА се застъпва за провеждане на последователна и резултатна борба за такова постмодерно бъдеще на национално, европейско и световно равнище, отчитайки че политическите, стопанските, обществените и идеологическите условия за това се различават в отделните страни. Политиката на СИРИЗА поставя своя акцент върху грижата за обикновените хора и техния просперитет в един свят на равни начала, обърнат повече към природата. Естествено възниква въпросът доколко свързани със съвременната реалност са всички тези прогресивни намерения на СИРИЗА. Тази политическа сила идва на власт в държава, чието оцеляване зависи от финансовата помощ на международни субекти, които символизират настоящата система на управление и влияние на наднационално и наддържавно равнище. Освен това Гърция е официално страна член на Европейската Общност (днес ЕС) от 1981 г., като обвързва своето развитие с осъществяването на европейския проект. Изглежда невъзможно в краткосрочен аспект капиталовите пазари, банките, другите финансови институции и изобщо корпоративният модел на отношения да бъде изместен от световната сцена. Гръцката държава още дълги години ще бъде принудена да изплаща цената за консуматорската и несъобразената с истинските свои икономически възможности политика на потребление. Този процес вече започна, но по правилата на модерния капитал. С така очерталата се конюнктура следва да се съобразяват и представителите на СИРИЗА, въпреки твърдата им вяра в успеха на неразделно свързания с пряката и непряката демокрация социализъм от постмодерен тип. Въпреки това, трябва да се признае, че постигането на това взаимно допълващо се и неделимо двуединство не е просто утопична визия, а действително желана и подготвяна от радикалната левица стратегическа платформа. Единственият шанс за реализиране на постмодерната гръцка приказка, написана от СИРИЗА, в рамките на ЕС, а и извън неговите предели, е все повече движения и политически формирования да прегърнат идеята за растеж посредством социална пазарна икономика. Достигането на тези идеи до широк кръг от хора, както и гражданската подкрепа за едно по-справедливо за всички бъдеще, може да окаже решаващо въздействие върху средносрочното и дългосрочното развитие на народите. Подобно стечение на политическите обстоятелства би оказало благотворно влияние и върху младежта, на основата на която ще се изгради постмодерната цивилизация.

Налице са предпоставките и перспективите за това явлението СИРИЗА да изиграе основополагаща роля за промяната не само в Гърция, но и отвъд територията на страната. Значителен е потенциалът на СИРИЗА, но тя трябва да го използва на първо място за решаване на неотменните задачи, които стоят пред гръцката държава. Положителен аспект за осъществяване на реформи е значителната подкрепа, която СИРИЗА притежава в Гърция в момента. Привържениците на партията са разнородни, като към тях принадлежат най-вече граждани с леви идеи, бивши избиратели на центристките и десните партии, а дори и бивши крайнодесни поддръжници. Неслучайно изборната победа на СИРИЗА предизвиква чувство на успокоение и национална гордост сред голяма част от гръцкото общество. Във вътрешната политика крайнолявата партия е готова да изпълнява програми за социална и икономическа реконструкция, насочени за развитие. За правилното осъществяване на инициативите трябва да се насърчават човешките нужди и благополучие, в хармония с природата на страната. С подкрепата на „Независими гърци“ СИРИЗА има амбицията да стимулира заетостта в Гърция, за да се постигне растеж на икономиката. Съживяването на стопанството преминава през привеждане в действие на мерки за откриване на 300 000 работни места, вдигане на минималната заплата, както и предоставяне на извънредни преки плащания за най-бедните членове на обществото. На ход е и подобряване на цялостното функциониране на системите на здравеопазването и образованието, а също и на административния сектор. Сред базисните точки от програмата на настоящото управление на Гърция е справянето с ширещата се корупция. Предвижда се данъкоплатците да бъдат подложени на засилени проверки, за да се провери дали декларираните от тях доходи съответстват на начина им на живот. Решителни действия ще се предприемат в посока на увеличаване на данъците на олигарсите, извършване на одити на офшорни сметки, прекратяване на приватизационните сделки и ограничаване на контрабандата с гориво. Очаква се правителството да бъде безкомпромисно по отношение на олигархичните семейства, ако се разкрият техни престъпления, с които се ощетява финансово гръцката държава. Същевременно СИРИЗА се опитва да отговори на необходимостта от радикална реформа на екологичното производство и потребление на фона на процесите на изменение на климата и мащабната екологична катастрофа, която заплашва цялата планета.

По отношение на външната политика на Гърция СИРИЗА е изправена пред задължението да изпълнява всички действащи финансови договорености с тройката кредитори – ЕС, ЕЦБ и МВФ, както и да се въздържа от едностранни несъгласувани действия, които могат да попречат за надлежното постигане на фискалните цели. През следващите месеци основната задача на гръцките управляващи се състои в уговаряне на по-големи облекчения по дълга на страната, при условие че се сключи дългосрочно споразумение за възстановяване и растеж между Гърция и ЕС. От хода на тези двустранни преговори зависи адекватната оценка на гръцкия държавен дълг и устойчивостта на неговото финансиране, която МВФ прави във всеки един момент. В същото време новото правителство на южноевропейската страна трябва да прецени в хода на следващата една година дали да предоговори нова рамка относно спасителния план на МВФ, който в настоящия си вариант изтича през март 2016 г. Друг интересен момент е дали СИРИЗА и партньорите й от „Независими гърци“ ще предоставят разрешение на ЕЦБ да въведе контрол над гръцките капитали, за да се предотвратят кризисни моменти и в банковия сектор на Гърция. Предизвикателството пред СИРИЗА във всички тези казуси е доколко партията ще успее да удържи на своите предизборни обещания, които в немалка степен спечелиха голям брой нейни привърженици. Позицията на политическата сила е, че няма да позволи продължаване налагането от кредиторите на строги икономии и реформи без да се гарантира растеж на икономиката и свободно пространство за инициативи. В интерес на истината управлявалата в коалиция (коалицията се състои от „Нова демокрация“, ПАСОК и „Демократична левица“.) до януари 2015 г. партия „Нова демокрация“ притежава абсолютно същата визия за взаимодействието с ЕС, ЕЦБ и МВФ. Това, което може да отличи СИРИЗА обаче е проявяването на по-категоричен дипломатически тон и реално убеждаване на финансовите партньори в необходимостта от прилагане на мерки за съживяване на гръцкото стопанство. Освен наложителните постоянни контакти с наддържавни политически структури, Гърция притежава много добре структурирани позиции в междудържавните отношения, които поддържа. Безспорно е, че в тях се вписва СИРИЗА, като се има предвид философията на партията за външната политика на страната. Радикалната левица се обявява за многоизмерна и промирно ориентирана политика на Гърция в Европа и на международно равнище. СИРИЗА не приема участието във войни и военни планове, извън ангажиментите на Гърция към НАТО. Единствено приемливият за крайнолевите подход е този на независимост и приятелско мирно сътрудничество с всички държави, особено със съседните страни на Балканския полуостров. СИРИЗА толерира мирното и конструктивно съжителство и сътрудничество на Балканите и в Средиземноморието. Партньорството в този геополитически регион е от особено значение поради непосредственото отстояние от Близкия Изток, в който пък трябва да се решават важни проблеми на мира през идните десетилетия. Умерената външнополитическа линия на СИРИЗА може да бъде само от полза за реализирането на конструктивен и дипломатичен диалог, основан на международното право, за преодоляването на някои кризисни точки в гръцко-турските отношения. Това би било добре дошло за гръцкия и турския народи на фона на последните 70 години. Следването на една подобна политика може да доведе до решаването на кипърския въпрос. За него СИРИЗА смята, че трябва да бъде издадена резолюция на Съвета за сигурност на ООН, така че островът да се обедини в рамките на двузонова и двуобщностна федерация с едно гражданство. Тази федерация следва да притежава суверенитет, както и международна правосубектност. Успех в установяването на единен статут на Кипър ще бъде истинско геостратегическо достижение както за турските управляващи, така и за новата гръцка политическа класа.

Прави впечатление, че след триумфа на СИРИЗА на извънредните парламентарни избори в Гърция опозиционната патетика на партията се превръща плавно в управленски устрем. Радикалната левица се явява готова да приеме тежките вътрешнополитически и външнополитически предизвикателства пред страната, уповавайки се на собствените си идеология и разбирания за съвременна политика. Постмодерният модел на управление на обществените отношения е така замислен, че неговата естествена реализация да изведе гръцкия народ от кризата, и да осигури исторически полагащото му се място в Европа и света.

Публикувано на 26 Февруари 2015 в 21:43 часа от
Христо Менков


Ключови думи:Сириза, Гърция, политическа програма, ЕС

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас