Quo Vadis, Сомалия?

В момента, Сомалия е изправена пред електорална надпревара с времето, която несъмнено ще покаже недвусмилено доколко страната има намерение и желание да се демократизира по образ и подобие на Западния свят. Въпреки усилията на международната общност и спорадичните намерения на сомалийското правителство, избори официално трябваше да има. Както всички очакваха, бе насрочена нова дата за провеждането им.

На 25.09.2016 г. Председателят на Федералната група за електорално изпълнение на изборите (Federal Indirect electoral Implementation team), Омар Мохамед Абдуле, заяви публично, че изборите в страната се отлагат с 30 дни. Изборите за Долна и Горна Камара на Федералния парламент са насрочени да се проведат от 23 октомври до 10 ноември, а президентските - на 30 ноември (почти три месеца след конституционния край на мандата на настоящия президент).

Според нашия кореспондент на територията на страната, Абсимил Гаал Сайд, причините за забавянето на електоралния процес са различни и взаимносвързани.

Първата причина за отлагането е, че някои кланови водачи не са успели да предадат навреме нужните списъци с имената на делегатите, които ще избират местните представители за Долната камара. Втората причина за отлагането е неизпълнението на финансовия план за набавяне на средства, които да покрият разходите по провеждането на изборния процес, оценен на около 14 млрд. щ. д. От тази сума 60℅ ще бъдат осигурени от международната общност и редица донори. Останалите 40℅ се поделят на 15℅, които настоящото правителство трябва осигури, и 25℅, които трябваше да бъдат осигурени чрез таксите, които всеки, участващ в изборите кандидат, трябва да депозира в банка „Дахабсхил“. Съгласно процедурата, събраните средства следва да се трансферират към сметка на Програмата за развитие на ООН, откъдето парите се превеждат на Международната организация за миграция, която е оторизираният с мандат на ООН орган, който да следи за провеждането на изборите.

Друг фактор, допринасящ за забавянето е и това, че банка „Дахабсхил“е работила на дефицит, тъй като постъпленията от кандидатите са недостатъчни. Освен това, прехвърлянето към МОМ не е можело да бъде извършено, тъй като обектът, в който е трябвало да се помещава екипът, изпратен от МОМ да наблюдава изборния процес, не е бил в готовност да започне работа.

Конкретно, в автономния регион Галмудуг, изборите не са могли да бъдат проведени, заради умерената суфиска организацията „Ахлу Сунна Уал Джама‘а“ (Ahlu Sunna Wal Jamma’a). Тя опазва реда и сигурността в административния център на региона около и в гр. Дхусамареб (Dhusamareb), където трябваше да се извърши гласуването. „Ахлу Сунна Уал Джама‘а“ е против провеждането на избори и обособяването на региона като автономен, защото се опасява, че интересите на Галмудуг и на населението му няма да бъдат политически защитени и представени. Между групировката и представители на мисията на Африканския съюз в Сомалия (АМИСОН) се е създало известно напрежение, поради което представители на АМИСОН са били разположени в гр. Адабо - историческата столица на региона, което е подразнило „Ахлу Сунна Уал Джама‘а“, тъй като са възприели разполагането на чуждестранни военнослужещи от АМИСОН като обида за тяхната способност да опазват реда и сигурността.

Към момента президентските избори изцяло зависят от навременното провеждане на парламентарните, тъй като избраните членове на Горната и Долната Камара (общо 349) трябва да депозират своя глас при избирането на новия президент.

По време на седмицата от 17.10 до 23.10.2016 г. бяха свикани парламенти на автономните региони и започна номинирането на местни представители за Долната Камара на Федералния парламент. Регион Галмудуг завърши процедурата първи.

Федералните субекти, влизащи в административния състав на Сомалия, избират по 54 члена на Горната камара. Срокът за това изтече на 10.10.2016 г. Освен това, 135-те старейшини от многобройните кланове в страната не са успели да предадат списъците с делегати до 10.10.2016 г. Федералната група за електорално провеждане на изборите съобщи на 12.10.2016 г., че е получила само имената на 6528 от 14025 делегати, които да бъдат предложени за избиране като местни представители за членове на Долната Камара. Вследствие на това, от електоралния орган са взели решение да се удължи времето за приемането на списъци с делегати, предвид явната неспособност да се спазят сроковете.

Далеч не се изключва вероятността от ново забавяне на изборите. Съгласието за 30% квота за жени, които да бъдат избрани в Долната камара, продължава и ще продължава да е предпоставка за нови отлагания.

На 23.10.2016 г. Федералната група за електорално провеждане на изборите се очаква да обяви края на прием на списъците с делегати. Въпреки това, е съмнително, че те отново ще бъдат пълни, и ако евентуално са, че няма да бъдат предадени навреме.

Друга предпоставка за възможно забавяне е практиката влиятелни лидери с престъпно минало да бъдат номинирани за Долната камара. Това става, защото те все още упражняват значителен икономически и политически контрол над определени територии и кланове. Към момента най-известният от тях е Абди Хасан Авале Кебидид (Abdi Hassan Awale Qebydiid). Кебидид е активен още по времето на управлението на Сиад Баре и към момента продължава да има влияние над част от местните в региона на Галмудуг.

В писмо до Президента на Галмудуг от 14.10.2016 г. Специалният пратеник на ООН, Майкъл Кийтинг, който е и Председател на Мисията за подкрепа на ООН за Сомалия (UNSOM), призовава за премахване имената на такива лица.

Седмица преди стартирането на изборния процес за Долна камара, 5 от регионалните парламенти нямат готовност за това. Към 16.10.2016 г. Джубалан не е изпълнил принципа за квота от 30% за жени. Изборите в Сомалиленд се очаква да бъдат проведени в столицата Могадишу, тъй като регионът умишлено не позволява изборите да се проведат на друго място, което поражда логистична трудност при придвижването на местното население до града. Във връзка с това е бил сформиран нов федерален регион Хиршабел, който ще участва в изборите. Въпреки това, все още не е ясно дали те ще се състоят в обявената за столица гр. Джовхар (Jowhar) или в гр. Могадишу, което допълнително отежнява ситуацията.

Наблюдава се противоборство между действащия президент Хасан Шейх Мохамуд и премиера на страната Омар Абдирашид Шермарке относно определяне мястото за провеждане на изборите в новоформирания субект. Настоящият президент предпочита те да се състоят в гр. Могадишу, където той има по-голямо влияние. Поради същата причина Шермарке настоява за провеждането им в гр. Джовхар.

Бившият президент Шейх Шариф Ахмед остава един от кандидатите, които се радват на най-висока подкрепа. Местното население е на мнение, че той е един от най-заможните и щедри кандидати в президентската надпревара. Това е значително предимство, тъй като купуването на гласове в страната вече е започнало. Управлението на Шейх Шариф Ахмед като президент се счита от местните за положително, поради отчетеното икономическо развитие на страната. Като негатив за Шариф се счита неговото дългогодишно отсъствие от политиката. Партията му Далджир (Daljiir Party) е разединена, като негови близки съветници от предизборния му щаб и по-близки партийни членове са преминали на страната на президента Шейх Мохамуд, тъй като последният им е предложил работа в неговия предизборен щаб, а след избирането му - в държавната администрация.

Въпреки че Шейх Мохамуд и Шариф са от клана Абгаал, те нямат добри отношения помежду си. Кланът също е разединен в подкрепата за тях от доста време. Това е една от причините той да е слабо парламентарно представен - общо 21 места в Долната и Горната Камара.

По отношение на Шейх Мохамуд, голяма част от местните поддържат позицията, че президентството му е било белязано от явно задкулисие, нечестни сделки и уговорки, машинации и слабо управление.

Самият Шейх Мохамуд не изглежда да провежда особено активна кампания. В края на септември се е завърнал в Сомалия и след няколко дни отново е отлетял за Кения.

Въпреки традиционното негативно отношение на местните към Шейх Мохамуд, последният е започнал да купува гласове и да прави дарения на различни кланове. Освен това е затвърдил подкрепата си във Въоръжените сили на страната. Успял е да направи това, тъй като въпреки Мораториума, наложен в края на септември, който забранява повишаването на офицери от ВС, Мохамуд незаконно е повишил, след изтичането на мандата му, във висши звания редица офицери по кланов признак, за да си гарантира тяхната лоялност.

Другите по-активни кандидати са бившия министър-председател Мохамед Абдуллахи Формаджо (Mohamed Abdullahi Farmajo) и Джибрил Абдуле (Jibril Abdulle). Формаджо е директор на неправителствена организация „Център за изследвания и диалог“ (Centre for Research and Dialogue) в гр. Могадишу, за която местните имат подозрения, че прокарва единствено интересите на страните от западния свят.

За последния месец се наблюдава активизирането на множество младежки и изцяло женски граждански групи, които извършват граждански кампании с подкрепата на АМИСОМ и УНСОМ. Сомалийската диаспора също е засилила присъствието си в социалните медии, като не малък брой от живеещите в съседните страни сомалийци се завръщат в страната.

Заплахата от Ал-Шабаб все още е реална и сериозна. Групировката не е извършвала големи атаки през последните седмици, което се обяснява с натрупването и запасяването с ресурси, муниции и оръжия. Основната цел на организацията продължава да бъде осуетяването на изборния процес. Остава опасението, че тъй като изборите ще се провеждат на различни места в страната, опазването на реда и осигуряването на безопасността им от терористична атака ще е изключително трудно.

Не се изключва вероятността от множество координирани самоубийствени атаки. Към момента правителството не е обявило точно какви мерки ще вземе за опазване на сигурността.

Ако изборите в Сомалия бъдат отложени отново, това едва ли ще бъде кой знае каква изненада, защото страната, за съжаление, все още няма капацитета да отстрани настоящите проблеми, довели до това закъснение.

Според нашият кореспондент отлагането на изборите ще се отрази положително в най-голяма степен за кандидатурата на Шейх Мохамуд.

Нещо повече, Мохамуд ще спечели президентските избори с голямо мнозинство по начин, подобен на тези през 2012 г. и ще успее да спечели безпрецедентния за страната втори мандат.

Ако Шейх Мохамуд не бъде избран на първия тур и се стигне до втори такъв, съществува голяма вероятност останалите претенденти да призоват своите симпатизанти да не гласуват за него, с цел недопускане на втори президентски мандат. Единствено Шейх Шариф Ахмед не би предприел стъпки за провеждане на кампания срещу Мохамуд.

 

Публикувано на 2 Ноември 2016 в 15:43 часа от
Станислав Николов


Ключови думи:Сомалия, избори, ситуация, политическа обстановка

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас