Правен облик на Евразийския икономически съюз


 

На 29.05.2014г. в столицата на Казахстан, Астана, е подписан Договора за Евразийския икономически съюз (ЕАИС) между Руската федерация, Беларус и Казахстан. Трите евразийски държави поставят началото на една по-тясна и дълбока интеграция, която на първо време ще има предимно икономически аспект, като впоследствие се очаква да придобие и сериозен политически такъв. Договорът ще влезе в сила от 1 януари 2015г., като разпоредбите му и другите споразумения към него ще станат част от вътрешното право на държавите-учредителки. В самите тях в момента тече процес по изменяне на част от вътрешната правна уредба, за да бъде по-лесно хармонизирането и съчетаването й със съюзното право, ако можем да си позволим да го наречем така.


В основата на документа лежи договорно-правната база на Митническия съюз (МС) и Единното икономическо пространство (ЕИП) – действащи норми, който са оптимизирани, усъвършенствани и приведени в съответствие с правилата на Световната търговска организация. На 9.12.2010г. в Декларацията за създаване на Единно икономическо пространство държавните глави на Беларус, Казахстан и Русия заявяват плановете си за последващо развитие на Митническия съюз и ЕИП в посока към ЕАИС. На 18.11.2011г. се приема Декларация относно евразийската икономическа интеграция, в която се предвижда и задължение за страните да приключат работата си по кодификацията на международните договори до 01.01.2015г. и на тази основа да се създаде ЕАИС. Кодификацията на международните договори, които съставляват правовата основа на Митническия съюз и на ЕИП се води в съответствие с решение № 73 на Междудържавния съвет на ЕврАзеС на равнище министър-председатели от 15.03.2011г. за „Подходи към кодификацията на законодателствата на Митническия съюз и Единното икономическо пространство, включващо и предложения по реализацията на Декларацията за създаване на Евразийско икономическо пространство на Република Беларус, Република Казахстан и Руската федерация от 9.12.2010г.“ и решение № 91 от 19.05.2011г. на Междудържавния съвет на ЕврАзеС за „Годишен доклад за изпълнение на планираните разходи на Комисията на Митническия съюз за 2010г.“ В свое обръщение директорът на Департамента по сътрудничество с органите на Митническия съюз и икономическото сътрудничество със страните от ОНД, Александър Цибулски обръща внимание на следното: „Отчитайки, че Евразийският икономически съюз представлява следваща степен на интеграция, в Договора наред с действащите норми в МС и ЕИП се предвижда тяхното усъвършестване чрез премахване на „сивите зони“ и вътрешните противоречия. Договорът ще засяга „нови теми“ от интеграционното строителство, които ще разширяват и задълбочават степента на интеграция на държавите-членки на Съюза.“


В Договора за Евразийския икономически съюз са отразени основните аспекти, присъщи на международните организации, утвърден е принципът на суверенното равенство на държавите, териториалните ценности. В него е заложен също механизъм на консенсус при вземането на решения на всички равнища. Предвиден е принцип за равнопоставеността на страните в рамките на кадровата политика в органите на Съюза. Договорът предвижда свобода на движение на товари, услуги, капитал и работна сила, провеждане на координирана икономическа политика на трите страни. Текстът на документа включва 28 раздела, 118 статии и 32 приложения – всяко от порядъка на 700 страници.


Договорът за ЕАИС се състои от две части. В първата, институционалната, са изложени стратегическите цели и задачи на евразийската интеграция, определен е правният статут на Съюза като пълноправна международна организация. Формулирани са основните му принципи на действие – сътрудничество на взаимноизгодна основа за сближаване на икономиките на „тройката“, тяхното хармонично развитие и укрепване на конкурентоспособността. В документа е установена система на органите на организацията – Висш евразийски икономически съвет на равнище държавни глави, Евразийски междуправителствен съвет на равнище глави на правителството, Евразийска икономическа комисия и Съд на ЕАИС. Втората част е функционална. В нея са регламентирани механизмите за икономическо взаимодействие, както и са фиксирани конкретни задачи по отрасловото направление на интеграцията. Сред тях са: единна политика в областта на тарифното и нетарифното регулиране, транспорта и промишлеността, координиране на селскостопанската политика. Фиксирани са основните принципи и правила на конкурентната и антимонополна политика. Определени са стъпките за създаване на общ финансов пазар, гаранция за ефективна защита на правата и законните интереси на потребителите на финансови услуги. В отделен раздел са закрепени положенията на поетапната интеграция на енергийния пазар и съгласуване на действията в областта на електро енергетиката, газа, нефта и нефтените продукти.

 

Публикувано на 13 Октомври 2014 в 20:26 часа от
Елиана Иванова


Ключови думи:Евразийски съюз, Русия, договор

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас