Законопроект за въвеждане на пазар за земеделска земя в Украйна

В първата седмица на септември президентът на Украйна Владимир Зеленский поръча на Кабинета на министрите, до октомври да разработи законопроект за пазара на земеделска земя, а Върховната рада (ВР) да го приеме до декември на настоящата година, с което да бъде отменен мораториумът за продажба на земеделска земя в страната. Според плановете на президентската администрация пълноценното пускане на пазара на земя трябва да бъде осъществено в началото на 2020 г. Действащото законодателство не позволява на собствениците на земеделска земя да я продават, даряват или да се да се разпореждат с нея по друг начин. Единствената възможност за смяна на собствеността понастоящем може да се осъществи чрез дарение или продажба в случай на държавни и обществени нужди.

Според министъра на икономическото развитие Тимофей Милованов са разработени 35 сценария за въвеждането на пазара на земеделска земя, като основните критерии за избор на конкретен вариант ще бъдат свързани с икономическия ръст и справедливото разпределение на земята. Въпреки че законопроектът все още не е публично оповестен, в него се очаква да бъде включено:

  •  отмяна на забраната за отчуждаване на селскостопанска земя независимо от формата й на собственост;
  •  осъществяване на продажба само чрез електронни аукционни за земя;
  • регламентиране на право закупуване на земеделски участъци със селскостопанско назначение за гражданите на Украйна, териториалните общини, държавата и юридическите лица, регистрирани в Украйна;
  •  регистриране на стойността на продажбата на земеделските участъци;
  • регулиране правилата за продажбата на земя на селскостопански банки, както и на лица, които в съответствие със законодателството не могат да притежават такива земи като право на собственост.

Според законопроекта общата площ на селскостопанската земя, която може да бъде отдавана под аренда и притежавана от едно лице, с отчитане на земите, попадащи под контрола на свързани лица не може да превишава 35% от площта на поземления фонд на територията на съответната община, не повече от 15% поземления фонд на областта и не повече от 0,5% от поземления фонд на страната.

Премиерът Алексей Гончарук обяви, че правителството ще създаде условия за местните малки фермери, които да им позволят да бъдат конкурентноспособни на чуждестранните субекти, които се очаква да инвестират в селското стопанство в страната. Данни на Световната банка показват, че за частично гарантиране на загубите на местните земеделски фермери по закупуването на земя ще бъдат необходими около 500 млн. щ. д. Очаква се около 2200 малки фермери да имат интерес за купуване на земеделска земя през първите няколко години от отварянето на пазара на земеделска земя. За субсидирането на малките фермери вероятно ще бъде създадена специална независима агенция, която да гарантира загубите на фермерите.

Въпреки намеренията на президента и екипа му за откриване на пазара на селскостопанска земя, голяма част от опозиционните партии, представени във ВР и извън нея се обявяват против пускането на пазара с аргумента, че земята е изключителна собственост на украинския народ, поради което властта няма право да я продава на чужденци.

На практика въведената забрана за продажба на земеделска земя не може да ограничи отдаването и за дългосрочно ползване под аренда, което понастоящем се използва като масова практика сред земеделските производители в страната и чуждестранните инвеститори. Понастоящем около 1,1-1,2 млн. хектара (от общо 28 млн. хектара) земеделска земя е отдадена под дългосрочна аренда в опит за преодоляване на забраната за продажба на земеделска земя.

Ръководителят на Офиса на президента Андрей Богдан обяви, че разработката на законопроекта за пазара на земя се намира в последна фаза и приемането му до началото на декември е напълно реалистично. Според него противниците на приемането на законопроекта са основно собственици на мащабни селскостопански холдинги и хора, които не притежават земеделска земя. Богдан смята, че купуването на земеделска земя от чуждестранни граждани няма да застраши селското стопанство в Украйна, а ще доведе до по-ефективното й използване.

Според данни от социологическо проучване проведено през 2019 г. около 45% от украинските граждани посочват, че притежават собствена земя като на 34,6% от тях собствеността им е официално оформена, а на 10% е документално неоформена. Според изследването 51% от собствениците на земя я отдават под аренда (40% - официално и 10% - неофициално), 38% от запитаните отговарят, че обработват земята за собствени нужди, 10% обработват земята с цел продажба на селскостопанска продукция, а при 8,5% земята не се обработва. След отпадането на забраната за продажба на земя 47,8% от участниците в изследването са отговорили, че няма да правят нищо със своите земеделски участъци, 6,6% ще ги продадат, 3,9% ще купят допълнително земя, 11,1% ще продължават да отдават земята си на същия арендатор, 2,5% ще сменят арендатора си, а голяма част 26,5% от запитаните са се затруднили да отговорят.

Публикувано на 24 Септември 2019 в 13:43 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Украйна, пазар на земя, икономика, законопроект

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас