Отношенията между Алжир и САЩ

Съвременните отношения между Алжир (АНДР) и САЩ независимо от съществуващите трудности и разногласия по редица регионални проблеми в Северна Африка и Близкия изток се характеризират с желанието на двете страни за по-нататъшното им развитие.

Американската администрация оценява водещата роля и мястото на АНДР в Магреба, Източното средиземноморие, Африка и Арабския свят и провежда курс на постепенно привличане на страната към сферата на своето влияние. Ключовите американски интереси в Алжир са насочени към достъпа до нефт, природен газ и сътрудничеството в борбата с тероризма.

Отчитайки ролята на САЩ в света, Близкия изток и Африка, алжирското ръководство счита за важно и необходимо да поддържа балансирани, равноправни и взаимноизгодни отношения с Вашингтон в политическата, икономическата и други области.

След идването на власт на президента Абделазис Бутефлика през 1999 г., отношения със САЩ бяха преразгледани и се превърнаха в едно от приоритетните направления на външната политика на страната. Бутефлика многократно е декларирал, че Алжир се стреми да стане стратегически партньор, на САЩ, а не техен противник, но с отчитане спазването на определени граници.

Американската администрация подкрепя политиката, водена от държавния глава за постигане на национално помирение в страната и разглежда Алжир като икономически развита държава със сериозен военен потенциал, доминираща в региона на Северозападна Африка. Двете държави поддържат постоянни политически контакти. Системни са консултациите по важни регионални и международни въпроси, в т. ч. и в рамките на стратегическия диалог (първото заседание се състоя през октомври 2012 г.). Въпреки това според властите във Вашингтон не винаги двете страни разбират по еднакъв начин проблемите на другите държави в региона.

САЩ развиват отношенията си с Алжир, но това не става за сметка на техния стратегически партньор – Мароко. Отчитат се сложният характер на марокано - алжирските отношения и множеството проблеми, съществуващи между двете държави. Висши американски представители настояват за политическо урегулиране на марокано - алжирските противоречия и провеждане на преки преговори между Рабат и Алжир, включително и по въпроса за Западна Сахара и се обявяват против налагането на едно или друго решение, на която и да е от страните.

Държавният департамент на САЩ в своите ежегодни доклади критикува алжирското ръководство по въпросите на спазване на човешките права, вкл. и свободата на вероизповедание, което предизвиква острото раздразнение на алжирското държавно ръководство. Вашингтон изразява недоволството си по повод на „излишно твърдото” подавяне на ислямистите по време на масовите протестни прояви през 2011 г., а и след това, настоявайки пред властите за сдържаност по отношение на протестиращите. Голяма част от американските политици считат, че Алжир е по-близо до полицейска държава отколкото до какъвто и да е друг вид държавно управление.

Едно от най-важните направления от взаимоотношенията между Алжир и САЩ са икономическите отношения. САЩ заемат второ място във външнотърговския оборот на Алжир (след Франция), в т. ч. първо място в алжирския експорт и пето място във вноса (след Франция, Германия, Италия и Китай). Между двете страни е подписано рамково споразумение за търговия и инвестиции. Американските власти оказват финансова подкрепа по програмите за развитие на банковия сектор и данъчната система в Алжир, а американски компании активно работят в алжирския нефто и газодобивен сектор, където са насочени основните американски инвестиции. Нефтът е основният продукт на алжирския експорт за САЩ. Американската страна успя да убеди алжирското ръководство да премине към добиването на шистов газ. Правителството на АНДР прие през май 2014 г. план за развитие на енергетиката и добив на шистов газ, който трябва да започне през 2019 г. Това се смята за изключително голям успех за САЩ, тъй като на тази основа те ще се опитват още повече да задълбочават връзките си с Алжир.

Възприетия курс от политическото ръководство на АНДР за развитие на отношенията със САЩ през последните години може да се разглежда като ход на управляващия елит за запазване на властовите позиции в държавата, както и на основната политическа партия Фронт за национално освобождение.

Сътрудничеството в борбата с тероризма заема едно от приоритетните места в алжиро - американските отношения. Съществува определена зависимост на САЩ от алжирското разузнаване, свързана с използването му за изясняване на характера и взаимоотношенията между струпалите се в региона джихадистки групи, криминални пустинни банди, етнически бунтовници и други.

Командващият на Африканското командване на САЩ генерал Д. Родригес, по време на посещението си в Алжир през август 2014 г. заяви, че Вашингтон разглежда АНДР като важен съюзник на антитерористичния фронт и е готов тясно да сътрудничи с алжирското правителство в тази област както и по проблемите за осигуряване на регионалната сигурност. По време на преговорите с командването на ВС на Алжир и ръководството на специалните служби са били обсъдени обстановката в Сахел и въпроси на двустранното военно сътрудничество, в частност, обмен на разузнавателна информация и експертни оценки, относно борбата с тероризма. Алжирската страна е поискала от САЩ да й осигури съвременни средства за борба с тероризма в т. ч. безпилотни летателни апарати и разузнавателни средства за следене движението на въоръжени групи в района на Сахел. На настоящия етап САЩ се въздържат да предоставят на алжирското военно командване безпилотни летателни апарати.

Алжир съвместно с другите страни от Сахел и Магреба участва в мероприятията в рамките на обявената от САЩ през 2005 г., „Транссахарска антитерористична инициатива”. В конкретния случай става дума приоритетно за борба с действащата на територията на Алжир и региона ислямска терористична групировка „Ал-Кайда в Ислямския Магреб”.

Подкрепяйки и развивайки сътрудничеството със САЩ по въпросите на борбата с тероризма, алжирското ръководство не възнамерява да предоставя военни бази на американците на територията на страната. Сериозни разногласия съществуват и по въпросите за извършване на разузнавателни полети от американски самолети над алжирска територия. Алжир изключително рядко дава разрешение за полети на американски разузнавателни самолети над своя територия с изричното изискване за предоставяне на информацията, получена в резултат на тези полети. Тези искания обаче остават неуважени, тъй като американските власти се притесняват, че Алжир може неправилно да ползва получените разузнавателни данни и да предприеме действия срещу хора, които са политически противници, а не терористи. Това до голяма степен се дължи на липсата на доверие сред политическите и военни ръководители на двете държави. Освен това алжирското командване на ВС и ръководството на специалните служби се опасяват, че пребиваването в Алжир на американските военни специалисти ще засили събирането на разузнавателна информация за страната, която може да бъде използвана срещу нея.

САЩ разчитаха на активното сътрудничество на военно участие на Алжир и на неговите възможности за събиране на разузнавателна информация по време на международната военна операция в Мали в края на 2012 г. срещу действащите там въоръжени екстремистки и терористични групировки. Алжир обаче се отказа от военно участие в малийската операция, ограничавайки се (под натиска на САЩ) с временно разрешаване на прелитането на самолети на западната коалиция над своя територия и участие в политическите преговори между враждуващите страни.

Военното и военнотехническото сътрудничество между Алжир и САЩ на този етап е слабо, особено по въпросите за доставки на американско въоръжение. Често се провеждат срещи между военни представители на двете страни. Продължава изпълнението на програмата за подготовка на алжирски военнослужещи в американски военно – учебни заведения. Функционира програма за обмен и сътрудничество между ВМС на двете държави. Американски военни кораби периодично акостират в алжирски пристанища.

Не се очаква динамично развитие на отношенията между Алжир и САЩ поради антиамериканските настроения сред част от управляващите и различията по важни международни и регионални проблеми. Засилването на икономическите връзки между двете държави и съвместната дейност в борбата с тероризма ще продължат да бъдат основни сфери на сътрудничество.

 

Публикувано на 26 Октомври 2016 в 14:23 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Алжир, САЩ, двустранно сътрудничество, отношения, икономическо сътрудничество, военно сътрудничество

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас