Национална сигурност и отбрана на Унгария

Основната цел на въоръжените сили в Унгария е запазването на националния суверенитет и териториалната цялост на страната. Задачата на военнослужещите е да изпълняват своята мисия при всички обстоятелства. За постигането на това се изисква високотехнологична поддръжка на бойните единици, както и систематично обучение и подготовка на военните. Непрекъснатото модернизиране е породено и от поетите задължения на Унгария като държава членка в НАТО и други международни организации, за да бъде улеснено по-тясното сътрудничество между членуващите страни.

Упражняването на отбранителната политика на страната е последният възможен способ за предотвратяване на кризи и спряване с потенциални опасности. Унгария полага усилия в посока затвърждаване и защита на своите национални интереси, както и интересите на своите граждани. След присъединяване към НАТО през 1999 г. републиката става част от най-влиятелната отбранителна организация в международен план, като черпи от постиженията на Алианса и допринася за неговото развитие в региона. Това събитие бележи новия път  на Унгария, в светлината на евроатлантическите ценности, възприемането на нова военна култура и постигане на по-голямо влияние при управлението на конфликти в глобален контекст.

В последните десетилетия управляващите кабинети предприемат редица значими и решителни мерки в областта на националната сигурност, които превръщат страната в сигурен военен партньор (Унгария се нарежда на 62 място от 126 страни по военна способност). Сред взетите решения в областта на отбраната са развитие на логистичните инфраструктури, усъвършенстването на екипировката и оръжията, индивидуално военно обучение и по-тясно сътрудничество със силите на НАТО. Участието на унгарски военни в мирни операции по целия свят допринася за разпространение на мир и сигурност отвъд територията на страната – военни контингенти в Мали, Кипър, Косово, Афганистан и др..

Въоръжените сили на Унгария понастоящем се делят на сухопътни и въздушни въоръжени сили. От 2007 г. двата клона са под общо командване, като Министерството на отбраната упражнява политическия контрол върху армията. Сухопътните въоръжени сили са дислоцирани в 2 бази –  Дебрецен и Тата, разполагат с 32 танка, 1 123 бойни машини и др., а в състава на военновъздушните сили влизат 30 бойни единици техника, разпределени в 3 военновъздушни бази. Бюджетът за отбрана е в размер на малко над 1 милион щатски долара, което се равнява на 1% от БВП на страната. Основни доставчици за Унгария са Швеция, Русия, САЩ и Китай. Унгария е единствената страна в централноизточна Европа, която притежава действащи военни сили в река Дунав – през 1981 г. са получени 6 минохвъргачки от Югославия, като към днешна дата 3 от тях са в експлоатация.

Населението на Унгария наброява почти 10 милиона души, от които годните за военна служба мъже възлизат на почти 4 милиона. Активният  числен състав достига до 20 000 души, а резервите са малко над 50 000 души. От 2004 г. професионалната военна служба е доброволна, с което се поставя нов акцент върху важността на военното призвание.

Основните принципи, на които се базира държавната политика по сигурността и отбраната, са подробно описани в изработената от правителството „Национална стратегия за сигурност на Република Унгария“. Тя е конструирана върху фундаменталните стратегически концепции на НАТО и ЕС в сферата на сигурността, като позволява идентифициране на националните интереси, анализиране на международната ситуация и своевременното реагиране по време на кризи в рамките на общностните системи за сътрудничество. В националната стратегия са изброени детайлно потенциалните заплахи, пред които е изправена страната – сред тях са тероризмът; създаването на нови и все по-силни средства за масово унищожение; нелегалната миграция; нестабилността на държавите в региона, породена от икономическа и етническа нехомогенност. Отвъд транснационалните рискове, които крият опасности за всяка една държава, стоят и предизвикателствата на територията на Унгария, които следва да бъдат решени: борбата с организираната престъпност, сивата икономика, корупцията, разпространението на наркотици, политическия и религиозен екстремизъм и др.

Участието на страната в различни международни организации и споделената отговорност при справянето с глобалните заплахи допринасят за успеха на националната стратегия. Като член на НАТО, ЕС, ООН, ОИСР и др. Унгария развива своята национална политика в съответствие с принципните им рамки, превръщайки се в по-влиятелен и дееспособен играч на международната сцена. На регионално ниво държавите се стремят към запазване на мирни отношения и ефективно сътрудничество помежду си посредством сключване на двустранни споразумения, споделяне на добри практики и защита и интеграция на малцинствените групи.

За постигане на заложените цели в стратегическия национален документ е необходимо използването на богат инструментариум. Сред основните начини за гарантиране на сигурността на национално, регионално и глобално равнище са здрави дипломатически отношения, икономическо и културно сътрудничество, засилена комуникация с гражданското общество, но най-вече политическа воля за справяне с предизвикателства на 21 век в духа на споделените евроатлантически ценности и мисионерската визия за разпространение на мира и сигурността по целия свят.

Най-сериозният риск, пред който бе изправена Унгария през последните месеци, са засилените миграционни потоци по т. нар. Балкански маршрут. В отговор на миграционния натиск правителството предприе твърди мерки срещу преминаването на нелегални мигранти на територията на Унгария. Освен затягане на вътрешните мерки за сигурност, кабинетът взе решение за изграждане на заграждения по границата със Сърбия и Хърватия, с които да пресече пътя на бежанците и да ги отклони към други европейски страни. Издигането на нови физически бариери в Шенгенското пространство на ЕС бе остро критикувано от европейските държавници, които съзряха в това действие затваряне в капсулата на националната държава и отдръпване от споделените общностни принципи на свобода и солидарност. Година след издигането на първата стена, унгарското правителство се обяви зад идеята за издигане на втора защитна преграда на границата със Сърбия. Към момента се работи по техническите планове за изграждането на по-масивна отбранителна система, която да сведе до минимум бежанския поток към страната.

По време на среща на Вишеградската четворка във Варшава (26 август 2016 г.) министър-председателят на Унгария отправи поредица от предложения, свързани с бъдещето на ЕС след оттеглянето на Великобритания от Общността. Според него референдумът на Острова не е причина за проблемите на континента, а е обективна последица от неспособността на Съюза да се справи с надвисналите предизвикателства както в социално-икономически, така и в институционален план на общностно ниво. По думите на унгарския премиер сигурността на държавите членки следва да бъде основен приоритет в Съюза и призова за сформирането на единна европейска армия. Идеята му намери съмишленици, най-вече в лицето на чешкия министър-председател Бохуслав Соботка, който се обяви за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната на общностно ниво.

Изложените предложения следват поетата месец по-рано линия за по-голяма автономност от НАТО и по-добра колективна подготовка в рамките на ЕС. Новата „Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурността“, представена пред ЕП от върховния представител по ОВППС Федерика Могерини, пък е по-зряла форма на предложението на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, който отправи апел за сформиране на единна армия, която да покаже на света неразривното обединение между европейските държави.

Въпреки обвинения и критики, че подобна нова наднационална структура на ниво ЕС ще дублира функциите на НАТО в региона, идеята за единна европейска армия ще продължава да „циркулира“ в политическото говорене и да намира свои привърженици. През месец септември „интеграционният мотор“ в лицето на Франция и Германия отправи предложение за създаването на обща военна сила, което трябва да бъде официализирано до края на годината. Европейският отбранителен съюз вече започва да добива форма, но до пълното му разгръщане държавите членки ще трябва да се справят с надвисналите заплахи по познатия начин в рамките на НАТО и структурираното сътрудничество в ЕС.

Публикувано на 21 Февруари 2017 в 14:50 часа от
Кристина Лазарова


Ключови думи:Унгария, национална сигурност, отбрана, сили за сигурност, армия, въоръжени сили

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас