Ласина Зербо:ако се възобновят ядрените опити ще загубим мечтата си

През тази година се навършиха 20 години от приемането на Договора за всеобхватната забрана на ядрените опити (ДВЗЯО). Въпреки че все още не е влязъл в сила, той остава един от крайъгълните камъни на режима за неразпространение на оръжията за масово унищожаване (ОМУ). Положението на тази област не е безоблачно, тъй като върху режима продължават да действат все още неразрешените стари проблеми и появяващите се нови. Продължаващата развитието си военна ядрена програма на Северна Корея (която проведе поредното изпитание на ядрено взривно устройство през януари тази година), отказът на големите световни играчи, включително САЩ и Китай за ратификация на договора и пренебрежителното отношение към този документ от страна на редица държави поставиха този важен международно правен инструмент под заплаха.

Тези и други теми  бяха обсъдени с изпълнителния секретар на Разработващата комисия към организацията на Договора за всеобхватната забрана на ядрените опити Ласина Зербо.

- Какво устройство тестваха в КНДР? Може ла да потвърдите, че това беше водородна бомба и какво означава това от гледна точка развитието на нейната ядрена програма?

- В рамките на ДВЗЯО и международната система за мониторинг основното за нас е не да определим типа на устройството, а да установим дали е имало изпитание на ядрено оръжие, доколкото се опитваме, чрез договора да забраним всички опити, насочени към разработката или усъвършенстването на ядреното оръжие.

КНДР заяви, че е провела изпитание, но преди момента, в който беше направено изявлението ние забелязахме подозрителна активност в тази част на полуострова, която обичайно се използва ката изпитателен полигон. Впоследствие КНДР потвърди извършването в района на дейности, открити от нашата система. Предварителният анализ показа, че даденото събитие е аналогично с проведеното изпитание през 2013 г. Не толкова от гледна точка на мястото на провеждане на изпитанието, но и от гледна точка на магнитуда. Доколкото магнитудът беше близък или дори по-малък в сравнение с последния път, някои експерти считат за малко вероятно, че може да става дума за водородна бомба. На всеки учен му е известно, че между атомната и термоядрената бомба има огромна разлика в мощността, която може да бъде достигната и в магнитуда на предизвиканото от взрива земетресение.

Първият наш извод обаче на основание данните, с които разполагахме се заключаваше в това, че със сигурност не става дума за природно явление, а за взрив. Днес очакваме да открием радиоактивни изотопи, които могат да потвърдят, че става дума именно за ядрен опит. В анализираните от нас първи проби нивото на радиоизотопите се намират в границите на допустимите, но анализът на пробите продължава. Това ер с което разполагаме до момента.

- Налага се да почакаме, докато вятърът не задуха в направление на една от станциите, за да може да бъде взета проба на въздуха?

‑ Въздушните потоци от полуострова вече два пъти достигнаха първата станция на територията на Япония – 24 часа и 36 часа непосредствено след обявяването на изпитанието. През 2013 г. първите данни за изхвърлянето на радионуклеоиди бяха получени 55 дни след като беше регистрирана сеизмическата активност. А през 2006 г. радиоактивните изотопи за 12 дни достигнаха не само Япония, но и Канада. Според наличните данни от изминалите 36 часа аномални показания не бяха регистрирани. Обаче това съвсем не означава, че няма да бъдат регистрирани въобще. Радиоактивните изотопи трябва да попаднат в атмосферата чрез пропукванията на земята, преди да бъдат обхванати от вятъра. В дадения момент вятъра духа в посока Япония, поради това наблюдаваме тази конкретна станция.

На вашият въпрос за това дали е била водордна бомба и означава ли това, че КНДР е усъвършенствала наличната си технология ще отговоря, че ако позволим на някой да проведе ядрени опити един, два, три, четири пъти то може да бъдете уверени, че всеки един опит може да подпомага развитието на ядрената програма на тази страна. Именно поради това е необходимо да изключим възможността за провеждане на опити независимо дали са на атомни, водородни или каквито и да  било други бомби.

- Примерно преди няколко месеца, когато беше регистрирана подозрителната активност на изпитателния полигон, много не вярваха, че поредния ядрен опит се е осъществил. Изборът на датите за изпитанията прави ли се съобразно някакви политически или технически причини?

- Аз бях от хората, които не вярваха в провеждането на изпитанието. Ако помните в началото на декември заявих, че това вероятно е блъф. В този момент двете Кореи водеха преговори и обсъждаха възможността да позволят на жителите на Севера да се срещнат със своите роднини от Юга, поради което въпреки, че на наше разположение имаше спътникови снимки, направени от други организации, показващи  движение на изпитателния полигон, аз се надявах, че изпитания няма да има.

Относно датите, от първото изпитание и изобщо при провеждането на всички други знакови мероприятия корейските лидери винаги ги използват за да ги припишат към някой исторически момент като по този начин могат  да заявят на международната общественост „Ние сме тук. Не забравяйте за нас“. Доколкото зная последният опит беше проведен два дни преди рождения ден на лидера на страната.

-  Като подарък за рождения му ден?

- Може би, а може просто да се решили да напомнят за себе си на международната общност. Поредното знаково събитие беше на първи май – 35 години от управлението на партията. Имаше предположения, че ако този път изпитанията бяха провалени, през май можеше да се очаква опит да бъдат повторени. Но за щастие това не се случи.

Международната общност  е доста пасивна по отношение Северна Корея. По една или друга причина приоритетни са други въпроси като  - Сирия, Ирак, Иран. Срещу КНДР бяха наложени санкции, но доколко са ефективни? Куба беше подложена на санкции повече от шестдесет години.  Ако в продължение на шестдесет години не можеш да накараш народа да се съгласи или промени, навярно трябва да бъде сменен подхода, да започнат преговори. Убедихме се в това с примера на Куба и Иран – въпреки санкциите те успяха да седнат на масата на преговорите. Необходимо е да бъдат възобновени шестранните преговори с корейците, доколкото това няма да се окаже сложно.

- За влизане в сила на ДВЗЯО трябва да бъде ратифициран от още 8 държави в това число САЩ. Какви аргументи можете да изтъкнете пред американските лидери и законодатели за да ги убедите да ратифицират договора? Повечето наблюдатели смятат, че ратификацията на договора от САЩ ще стане мощен стимул за ратифицирането и от другите страни.

- Действително за влизането в сила на договора, той трябва да бъде ратифициран от още осем страни. Независимо кой какво говори аз смятам, че в дадения случай всички са равни, едва ли ако най-влиятелната страна от списъка не ратифицира договора, той няма да встъпи в сила. Повечето правят разлика между тези осем държави. Единствената разлика, която виждам аз се заключава в това, че две от тези осем постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН – Китай и САЩ, които също така са държави, притежаващи ядрени оръжия съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие. Ратификацията на ДВЗЯО от тези страни би била важна крачка, подкрепяща усилията на международната общност по неразпространените на ядрено оръжие и разоръжаването. САЩ и Русия сключиха договор за мерките по понататъшното съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения през 2010 г., ние приветстваме тази стъпка, която в дългосрочна перспектива ще способства за укрепването на доверието. САЩ и Китай трябва да ратифицират ДВЗЯО. При това не е задължително да бъдат от първите в списъка. Ратификацията на договора от всяка една страна от осморката ще служи като добър пример за американските и китайските политици.

На мен ми се иска информацията за четвъртото ядрено изпитание на КНДР – ако информацията се потвърди да стане последното напомняне към международната общност за важността на влизането в сила на договора. Международната общност трябва да започне да се занимава с решаването на севернокорейския въпрос и въпроса за влизането в сила на ДВЗЯО, като единствения способ за предотвратяване провеждането на нови ядрени изпитания и не само в Северна Корея. Едва след това, когато договорът влезе в сила, провеждането на ядрените изпитания ще носи за тях съответните последствия.

- Още преди провеждането на четвъртото ядрено изпитание от Северна Корея вие казвахте, че следващата държава, която ще ратифицира ДВЗЯО може да бъде Израел. Все още ли мислите така? Ако да, това ще се случи в контекста на създаването в Близкия изток на зона свободна от оръжия за масово унищожаване?

- Винаги съм твърдял, че създаването на зона, свободна от ОМУ в Близкия изток е тясно свързана със създаването в региона на зони, свободни от ядрени изпитания. Всички близкоизточни страни, изброени в приложение 2 подписаха договора. Остава да се ратифицира договора в тези страни, което ще укрепи доверието и неразпространението на ядрените оръжия. Ако ние не можем да създадем в Близкия изток зона свободна от ядрени изпитания, как може да говорим за създаваното на зона свободна от ОМУ?

- Какви са шансовете, че Израел ще се включи? И защо ратификацията на ДВЗЯО не е част от Съвместния всеобхватен план за действие относно Иран? Още повече, че мониторингова станция по ДВЗЯО на територията на Иран има, тя просто е изключена.

- Когато се срещнах с министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров и президента Владимир Путин, се уверих, че и двамата са поддръжници на договора. Тогава ги попитах защо не убедихте Сирия, отчитайки влиянието, което имаше Русия по отношение на Сирия да подпише и ратифицира ДВЗЯО. Въпреки че Сирия не фигурира в списъка на страните от приложение 2, ратификацията и на договора щеше да укрепи доверието и да стане необходимото условие за ратификацията на договора и от другите страни. Тази възможност обаче, уви е пропусната.

Относно Иран по принцип считам, че сключването на споразумението беше прекрасна възможност, но трудността дойде от това, че не всички страни участващи в преговорите ратифицираха ДВЗЯО. Поради това беше трудно да се постави този въпрос на обсъждане, ако ми кажете на мен, че пътеката пред дома ми е мръсна, а във вашия цари хаус ще ви отговоря „гледайте себе си“.

Днес обаче ми се струва, че настана подходящо време да повдигнем този въпрос. Ратификацията на ДВЗЯО ще позволи на Иран още веднъж да покаже, че няма намерение да нарушава договореностите.

Относно Израел, ако Иран ратифицира договора, това ще бъде важна стъпка за укрепване на доверието. В този случай Израел може да последва примера на Иран. Ако Израел и Иран ратифицират договора, то те самите ще създадат условия към договора да се присъединят Египет, Сирия и останалите близкоизточни страни.

- Обсъжда ли се този въпрос с иранците на експертно или политическо ниво?

- Започнахме обсъждане на експертно ниво. Иранските експерти участват в работата на техническия секретариат на организацията на ДВЗЯО. Те участват в решаването на всички въпроси, отнасящи се до обслужването и експлоатацията на нашата мрежа. Вие споменахте за иранската мониторингова станция. Преди Иран ни предоставяше данни. Сега, във връзка с подписаното споразумение, въпросът за включването на станцията към общата мрежа, както и въпросът за ратификацията на ДВЗЯО придоби нова актуалност. Когато утихне шума, аз планирам да намеря възможност да посетя Иран, за да информирам държавното ръководство на страната за хода на реализацията на ДВЗЯО и да ги поканя на диалог на по-високо ниво. Аз споделих това в разговор с министъра на външните работи Мохамед Зариф година преди подписването на споразумението. От тогава ние не сме се срещали, но се надявам да се видя с него в близко време и да обсъдя този въпрос.

- КНДР за сега остава единствената страна, провеждаща ядрени опити в 21 век. Повечето вярват, че западните страни са прекалено цивилизовани за да възобновят ядрените изпитания. Трябва обаче да се отчете, че развитието на военната технология позволява да се правят вместо физически изпитания -  компютърно моделиране. Как мислите няма ли риск, че с развитието на ядрените технологии западните страни могат да пожелаят да направят още един кръг от ядрени изпитания за да натрупат данни за обновяване на своите компютърни модели?

Знаете ли не ми харесва вашия подход. За усъвършенстването на технологиите, наистина са необходими изпитания. В случая с влизането в сила на ДВЗЯО присъединяващите се към договора страни не могат да развиват технологиите тъй като както вие забелязахте за компютърните модели ще бъдат необходими все по-големи масиви от данни. По този начин колкото по-отдавна сте се отказали от провеждането на ядрени опити, толкова по-малко ще бъде вероятността използваните от вас модели да бъдат ефективни. Поради това постоянно повтаряме, дайте да въведем в действие ДВЗЯО, като по този начин няма да позволим на страните, които са го ратифицирали, да усъвършенстват военните технологии, така че да можем да се концентрираме върху разоръжаването. Тогава актуалността на наличието и нивото на средствата за сдържане постепенно ще намалява докато ратифициралите страни договора осъзнаят, че не могат да усъвършенстват технологията.

- Ще разрешите ли на страните от приложение 2 да проведат още един кръг изпитания срещу последващата ратификация на договора от тяхна страна?

- Говорите като дипломат. Възможно е дипломат да постъпи по този начин, но ученият не би тръгнал по този път. Аз бих предпочел да бъдат забранени изпитанията веднъж завинаги. Разговори за това, че трябва да позволим на всички още веднъж да проведат изпитания и самите те да получат достатъчно данни за понататъшно усъвършенстване на технологията, по същество затрудняват процеса тъй като след петдесет години ядрените страни могат отново да кажат: „Необходимо ни е да проведем нови опити, дайте да отхвърлим ДВЗЯО и да ги проведем”. Същественото е да не се провеждат изпитания изобщо. Ако някой иска да проведе изпитания това означава, че те са обезпокоени, че след встъпването в сила на договора за тях няма да бъде възможно да усъвършенстват технологията и компютърните  си модели. Поради това дайте да спрем сега.

- През 2016 г. ще отпразнуваме 20 години от създаването на ДВЗЯО. Какво постигна организацията и в какво направление планирате да продължавате да се движите?

- По-добре е да кажем, че ще отбележим. Аз ще празнувам, когато получа ратификацията от страна на САЩ, Китай, Израел, Египет и Иран или присъединяването към мораториума за провеждане на опити с ядрено оръжие от Северна Корея, Индия или Пакистан. И не към доброволен мораториум, а към такъв имащ сила на мораториум в рамките на дадения договор. Именно над това работим: всяка крачка от страна на Индия, Пакистан, Израел, Египет, Иран, САЩ, Китай или Северна Корея по  посока присъединяване към договора ще стане за мен повод за празник.

При това трябва да отбележим, че искаме двадесетата годишнина да стане повод за размисъл над това, къде сега се намираме. Сериозни ли са нашите намерения относно този договор? Ако да, то какво можем да направим? Никой не очакваше, че двадесетата годишнина ще започне с ядрените опити на КНДР. По същество Северна Корея заявява „Помнете, че ние сме тук”. Имайки възможност да провеждат изпитания, те създават заплаха около себе си: за Южна Корея, Япония, Китай, САЩ и всяка една държава, за международния мир и стабилност. Докато приказвах с японски и корейски студенти те ме попитаха: „Господин Зербо, защо ни забранявате да провеждаме ядрени опити, ако това може да прави КНДР? Защо ние тогава трябва да ратифицираме този договор? ”Следователно те смятат, че ние позволяваме на Северна Корея да провежда опити. Студентите, утрешните лидери смятат, че ако една страна провежда изпитания, останалите трябва да могат да правят същото – това е сериозна заплаха за стабилността в региона и в целия свят. Именно поради това влизането в сила на ДВЗЯО е от съществено значение.

- Коя от изброените в приложение 2 страни реално може да стане следващата, ратифицирала договора?

- Преди смятах, че следващите биха могли да бъдат Израел и Иран. А може би САЩ или Китай – защо не? Възможно е да направят това заедно. Тези страни могат да ратифицират договора без каквато и загуба за себе си. Ако вземем Иран, то изпълнението на постигнатото ядрено споразумение прави ратификацията на договора актуална.

Що се отнася до Израел, какво губи той? Може да спечели много за сметка на укрепването на доверието в региона. Отчетете и този факт, че сега той получи гаранции, че Иран няма да се занимава с нищо освен развитието на мирното използване на атома.

Що се отнася до САЩ и Китай, президентът Барак Обама направи този въпрос приоритетен и неговата администрация работи усърдно над него. Ние помагаме с каквото можем, сътрудниците на секретариата изпълняват много важна работа, която позволява в режим на реално време да бъде откривана подозрителна активност. Това означава, че парите на американските данъкоплатци не отиват на вятъра. Смятам, че това е достатъчна причина за разглеждането на възможна ратификация.

Най-важното обаче, днес искам да обърна внимание на международната общност и неспособността за създаването на различна система. Тя е неустойчива, докато договорът не влезе в сила има риск страните да започнат да излизат от договора и отново да започнат да провеждат ядрени опити. В този случай ще загубим двадесет години на тежка работа, петдесет-шестдесет години на преговори по създаването на договора и нашата мечта.

- Ще се надяваме, че тази година няма да донесе само ядрените изпитания, но и положителни промени.

- Именно заради това се нуждаем от хора като вас – за да може повече хора да осъзнаят важността на договора и за това в каква посока трябва да продължим.

Публикувано на 25 Юли 2016 в 20:20 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Договор за всеобхватната забрана на ядрените опити, Ласина Зербо, ДВЗЯО, ядрена сигурност, забрана, ОМУ

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас