КЪДЕ ДА ОЧАКВАМЕ СЛЕДВАЩИЯ LEHMAN BROTHERS?

Пет години след септември 2008 г., световните финанси са по-сигурно място. Но все още не е достатъчно.

Фалитът на Lehman Brothers, една от водещите американски инвестиционни банки, за кратко време се превърна от частен кредитен проблем в най-тежката финансова криза от 80-те години насам. Спасителните планове на правителствата и централните банки на САЩ, ЕС и други страни позволиха избягването на депресия, но не успяха да предотвратят дълбока рецесия, от която много богати икономики все още не са напълно възстановени. Пет години след това бедствие, два големи въпроса търсят своите отговори. По-сигурно място ли са световните финанси? Задават ли се още кризи на хоризонта? Бързите отговори са „да” и „да”. Глобалните финанси изглеждат по-малко уязвими, защото реформите в тях са ги направили по-устойчиви от една страна, и второ защото САЩ – източникът на проблемът Lehman Brothers, положи сериозни усилия да регулира своята икономика. В настоящия момент обаче опасностите трябва да се търсят другаде. Те може би нямат ресурса да доведат до срив подобен на този от 2008 г., но биха могли да създадат достатъчно препятствия пред икономическия растеж, в определени региони на света.

Трите предвестника на апокалипсиса

Причините за срива от 2008 г. вероятно са много и най-различни. „Крахът” на Lehman Brothers, обаче, доведе до икономическа катастрофа, тъй като комбинира в себе си три опасности. Основната - голям скок на дълговете, особено във финансовия сектор, предизвикан от „балона” в пазара на жилищни ипотеки. Последиците станаха още по-опасни, поради разрива в комплекса междусистемни финансови връзки – неяснотата каква всъщност е стойността на дадени активи и това кой на кого какво дължи. Падението на Lehman добави и трето опустошително измерение: пълно объркване и незнание на финансовите пазари по въпроса, дали отделните правителства биха се намесили за подпомагане и спасяване на пазарите.

Разковничето за дефиниране на бъдещи огнища на финансови трусове, е в каква степен тези 3 слабости, дългова криза, зле разбрани междусистемни връзки и несигурността по отношение на безопасността на финансовата система - се повтарят. Чрез преразглеждането на регулациите във финансовата сфера след 2008 г. беше постигнат голям напредък по първите два проблема. Това беше достигнато чрез новите Базелски капиталови стандарти (изисквания) и повишаването на прозрачността в търговията с финансови деривати.

Най-малък напредък бе постигнат в създаването на правила от типа - какво се прави когато големите банки се сринат. Обещаваща стъпка са разговорите за мерки, които ще принудят банките да емитират облигации, които да могат да се осребряват в случай на фалит.

Какво се случва с някои големи икономики

Към настоящия момент американската икономика е значително по-стабилна. Най-големите банки в страната повишиха капиталовата си адекватност, отписвайки повечето от лошите активи. Същевременно цените на жилищата се нормализираха, а кредитополучателите намалиха своите задължение. Въпреки че държавните дългове растат, икономиката се възстановява постоянно.

Британската и японската икономики се промениха по-малко. Въпреки подобрените перспективи държавният дълг в Япония е близо до 250% от БВП. Във Великобритания комбинацията от бюджетни ограничения и слаби частни инвестиции произведе ограничено възстановяване, основано на увеличаване цените на жилищата, но не беше ли това основната причина за кризата от 2008 г.!!! Въпреки това Великобритания едва ли ще е в основа на нов срив на световната икономика.

Какво може да каже за развиващите се икономики

В Китай, сега втора по големина икономика в света, от 2008 г. насам ръстът на кредитирането според някои оценки е над 200% от БВП . Финансовата система на страната е слабо свързана с международната. Но, както и в САЩ през 2008 г., съществува несигурност относно истинския размер на дълговете и колко от тях са изискуеми. Въпросителна в Китай поставя третата съставка на кризата тип Lehman Brothers: как реагира правителството при проблемни ситуации. Към настоящия момент властите имат финансовия капацитет да се справят с лоши заеми - страната е голям нетен спестител и банковата система е добре захранвана с депозити. Всичко това показва, че шансовете за внезапно срутване с глобални последици са ниски.

От Бразилия до Тайланд, в много от останалите развиващи се икономики, също се наблюдава бум на кредитите. За разликата от Китай обаче те са зависими от световните финансови потоци. Намаляването им поради кризата, „притиска” надолу валути като рупията в Индия и прави трудно управляеми високите дефицити по текущите сметки. През 90-те подобни динамичните изменения биха причинили криза. В момента обаче защитните възможности на повечето страни са по-големи . Валутни курсове са плаващи, част от дълговете са деноминирани в местна валута, а резервите са значително повишени. Някои икономики като Турция са „прегряти” и индексът на уязвимост свети в червено, но те най-вероятно ще понижат растежа си.

Сянката тегне над Европа

Ако има част на света, която все още може да доведе до друга глобална криза, това е Еврозоната. Дълговете са проблемни и продължават да растат, а не да се свиват: Европейските банки имат по-малки капиталови буфери от тези в САЩ, а по сметките им са записани много повече задължения. Затруднените европейски икономики трудно се справят с дълговите тежести, а твърде строгите икономии дадоха обратен ефект. Същевременно високите нива на безработица оказват дестабилизиращо влияние върху политическата стабилност. В тази несигурна обстановка европейските лидери не могат да се споразумеят какви да са следващите реформи, а Европейската централна банка остава с едни „голи” обещания.

Обобщение

Макар че, нова криза тип Lehman Brothers е слабо вероятна, пет години след нейното начало световните финанси са далеч от състоянието на пълна безопасност. На много места кризи от по-малък мащаб „чукат на вратата”, като най-голям потенциал за деструктивно глобално влияние има ЕС и най-вече Еврозоната.

Публикувано на 19 Септември 2013 в 14:52 часа от
Николай Георгиев


Ключови думи:Lehman Brothers, финансова криза, икономика, развиващи се страни

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас