Китайската външна политика към страните от Близкия изток и северна Африка

Един от основните приоритети на съвременната китайската външна политика е целенасоченото развитие и разширяване на многостранното сътрудничество с арабските страни с цел укрепване на позициите и влиянието на страната в района на Близкия изток и северна Африка (БИСА). Определяща роля за реализиране на тази политика оказват икономическите интереси на Китай и преди всичко острата нужда от енергоносители. Възприетата линия за активно развитие на отношенията със страните от региона способства за засилване на икономическите и политическите позиции на КНР в БИСА.

Пекин постига политическите си и икономически успехи в арабските страни от региона с минимални разходи на ресурси. Китайските управляващи се въздържат от гръмка риторика и демонстративни действия, използвайки предимно икономически методи. За разлика от западните страни, които се стремят да налагат своите политически и идеологически ценности, Китай сътрудничи с арабските страни на основата на равнопоставеност и взаимно уважение. Това превръща Пекин в много подходящ партньор за арабските държави, недоволни от политиката на Вашингтон.

Събитията през последните години в страните от БИСА създадоха предимно финансови проблеми за Китай. Това наложи страната да започне да изпълнява мерки за възстановяване на позициите, разширяване на сътрудничеството при новите условия и гарантиране на изпълнението на договорите, подписани с предишните режими. Властите в Китай възнамеряват да не допуснат намеса във вътрешните работи на страните от БИСА и максимално бързо и ефективно да подкрепят новите управляващи.

По време на пътуването си (декември 2013 г.) в района на БИСА, министърът на външните работи на Китай Ван И посети Палестинските територии, Израел, Алжир, Мароко и Саудитска Арабия и оповести четирите основни аспекта на политиката на КНР по отношение на арабските страни в съвременните условия:

-        Китай се обявява за политическо урегулиране на актуалните за арабите проблеми чрез политически методи и средства по пътя на диалога. Пекин подкрепя Близкоизточния мирен процес и е готов активно да участва в политическото решаване на регионалните проблеми.

-        КНР проявява разбиране към стремежа на арабските народи за промени, надявайки се, че те възможно най-бързо ще определят политическите си системи и насоките за развитие, които съответстват на техните национални особености и реалности. В този процес на вътрешнополитическо урегулиране Китай счита, че нито една външна сила няма право да налага решения вместо арабските страни и народи.

-        Властите в страната подкрепят сътрудничеството с арабските държави в името на съвместното развитие и възход, а то според китайската страна притежава огромен потенциал и перспективи за развитие.

-        Китай подкрепя арабските държави в защитата на техните справедливи и законни интереси, признава ги като важни и равноправни членове на международната общност и се обявява твърдо против подронването на авторитета на арабската нация под предлог борбата с тероризма и защита на правата на човека.

По време на срещите си в арабските страни Ван И подчерта, че политическата роля на Китай в БИСА ще продължи да нараства.

Важен инструмент на китайската външна политика е действащият механизъм (Китайско-арабски форум, създаден през 2004 г., по инициатива на Китай, участват 22 арабски страни) за многостранно сътрудничество и взаимодействие с арабските страни. Основната задача на тази структура е развитие на връзките в търговско-икономическата област. Форумът се занимава с проблемите на международната политика, защитата на околната среда, борбата с тероризма, научно-техническото и културно сътрудничество и редица други въпроси.

Изключителното внимание на КНР към арабския свят в значителна степен се определя от енергийните и икономически фактори. Бързо развиващата се китайска икономика има нужда от все по-големи количества енергийни ресурси в т. ч. и от въглеводороди. Към 2017 г. доставките на близкоизточен нефт ще съставляват 35 % от енергобаланса на Китай.

Днес КНР активно сътрудничи със Саудитска Арабия, Оман и Йемен в нефто- и газодобивната област (около 20% от китайския внос на суров петрол е от Саудитска Арабия). Развиват се отношенията и с Кувейт, Алжир и Ирак.

Китай инвестира огромни суми в Саудитска Арабия за добив на природен газ и нефт в Оман и Йемен. Арабски енергийни компании действат в Китай, участвайки в разработването на местни петролни и газови находища, както и в строителство на нефтопреработвателни предприятия.

В „Стратегията за енергийна сигурност на КНР” е записано, че страната не трябва да изпада в зависимост само от една държава или регион по отношение на доставките на нефт, газ и други ресурси. Поради това Китай се стреми да поддържа баланс, при който един доставчик да може да реализира не повече от 30 - 40% от общото количество доставки.

На този етап руските, централноазиатските или африканските петролни ресурси не могат да бъдат изцяло заменени с близкоизточните.

Интензивната и целенасочена дейност на китайските управляващи за осигуряване на твърди позиции на националните петролни компании от региона показва, че енергетиката ще бъде най-важният фактор, формиращ китайската външна политика по отношение на БИСА в перспектива.

Икономическият аспект на китайско - арабското сътрудничество не се ограничава само в енергийната област. В условията на изострена световна конкуренция Китай намира в страните от региона голям перспективен пазар. През 2013 г. търговският обем на КНР с арабските страни достигна 300 млрд. щ. д.

През последните години КНР активизира външнополитическата си дейност в арабското направление, но все още нивото на политическо влияние в региона изостава от успехите, постигнати в търговско-икономическата област.

Китай активно работи за стабилността в Близкия изток особено в зоната на Персийския залив, тъй като това е пряко свързано с неговата енергийна сигурност. Като страна от договора за неразпространение на ядрено оръжие, Китай се обяви твърдо против намерението на страните от Близкия изток да създават собствено ядрено оръжие.

Политическите връзки с арабските монархии постепенно укрепват (особено със Саудитска Арабия). Властите в Пекин полагат усилия за възстановяване на връзките с Либия, предлагайки активно помощ за следвоенното възстановяване на страната. Според декларация на МВнР на КНР китайско - либийските отношения ще започнат да се развиват на нова основа.

Управляващите следят с повишено внимание и обстановката в Сирия. Съвместно с Русия блокираха проектите за резолюция на СС на ООН за използването на сила по отношение на Дамаск и активно съдействаха за свикването на конференцията „Женева-2”. Официалната позиция на страната по отношение сирийския проблем е, че няма да се опитва да оказва каквото и да е покровителство и няма намерение да се обявява против никого, а ще заема обективна и справедлива позиция, подхождайки изключително отговорно към разрешаването му. Тази позиция предизвика някои противоречия в отношенията с монархиите от Залива.

Китайското ръководство счита, че регионът на Близкия изток е твърде отдалечен и не създава пряка военна заплаха за страната, поради което не се налага изграждане на военни бази и изпращане на войски там. В перспектива обаче КНР може да предприеме мерки за осигуряване защитата на морските комуникации за внос на петрол и газ. Военнотехническото сътрудничество с арабските страни не получи широко развитие. Китай се намира във втората десетка от страните - износители на продукция с военно предназначение за страните от региона. В това отношение определящо влияние оказват предпочитанията на арабските страни към по-съвременното и качествено оръжие от САЩ, западна Европа и Русия.

Китай ще продължи да работи за интензивното развитие на отношенията с арабските страни, поради нарастващите си потребности от енергоносители и осигуряване на нови пазари.

Външнополитическите подходи спрямо страните от региона гарантират благоприятна перспектива за развитие на сътрудничеството, както и укрепване на политическата роля и влияние на страната.

 

 

Публикувано на 15 Юни 2016 в 13:32 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Китай, Близък изток, северна Африка, Саудитска арабия, Оман, Йемен, Алжир, Кувейт, Ирак

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас