Мехди Санаи:Ядреното оръжие няма място в отбранителната доктрина на Иран

В продължение на много години иранската ядрена програма остава един от основните центрове на напрежение в международната политика и един от най-чувствителните въпроси в региона на Близкия изток. След година и половина от избора на Хасан Роухани за президент на Иран разрешаването на иранския ядрен проблем е по-близо от когато и било по-рано.

Как Иран вижда развитието на своя атомен отрасъл и на какво може да се надява във връзка с международно сътрудничество в тази област? Разглежда ли Русия като перспективен партньор за текущи и бъдещи проекти в сферата на ядрената енергетика? Какви са основните принципи на иранското ръководство в сферата на неразпространение на ядреното оръжие? Интервю с извънредния и пълномощен посланик на Ислямска Република Иран в Руската Федерация Мехди Санаи.

- След построяването и въвеждането в експлоатация на АЕЦ „Бушер” Иран стана пълноправен член на световния пазар на атомна енергетика. Какво е иранското виждане за глобалната ядрена промишленост в бъдеще?

- Както знаете населението на света в продължение на следващите 30 години ще се увеличи с два милиарда души и отчитайки нарастващата потребност от енергия и противодействието на климатичните промени ще наложат увеличаване на използването на атомната енергия в света.

Понастоящем в света действат 438 атомни електроцентрали, които осигуряват 17 % от електроенергията, потребявана в света. По прогнози, Китай за следващите 20-30 години ще построи 30 нови атомни електроцентрали, а в Англия 6-10 атомни реактора. Финландия и Франция разглеждат възможността за началото на строителство на нови атомни електроцентрали, а Германия предприема мерки за преразглеждане политиката за отказ от използване на атомна енергия. Отчитайки, че международното икономическо развитие ще продължава, може да се предположи, че необходимостта от енергия до 2050 г.  в сравнение с 2000 г.  ще нарасне два пъти.

По думите на генералния директор на МААЕ, с цел предотвратяване на екологична катастрофа от изпускането на парникови газове и увеличаване температурата на Земята, което може да доведе до смъртта на хиляди хора, броят на атомните електроцентрали в света трябва да се увеличи двадесет пъти. Повишението на температурата на планетата и увеличаване цената на изкопаемите горива  направиха, така че атомната енергия да заема все по-голямо място в програмите за развитие на много страни в света. Обаче без съмнение най-важните притеснения и предизвикателства по използването на атомната енергия са свързани с вероятността от използването и за военни цели и заплахи, които тя носи за човечеството.

- Иран винаги е позиционирал себе си като противник на разпространението на оръжия за масово унищожаване (ОМУ). Но имаше и времена, когато Иран стигна по-далеч и се обяви против атомната енергетика като цяло. Как бихте определили виждането на администрацията на президента Хасан Роухани относно ядреното оръжие и ядрената енергетика?

- Иран за постоянно и решително се отказа от притежаването на ядрено оръжие. Такова оръжие няма място в отбранителната доктрина на Иран. Ядрената дейност на Иран има изключително мирен характер, тя съответства на правата и задълженията изложени в Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО). Ярко потвърждение на този факт е, че духовният лидер на Ислямска Република Иран издаде фетва по отношение забрана на ядреното оръжие. Това религиозно постановление освен другите, се основава на разбиране на хуманитарните последствия от използването на ядрено оръжие. Това постановление се основава на високите ценности на нашите убеждения, на разбирането за осигуряване на всеобща сигурност.

Иран нееднократно и на най високи нива заяви, че неговата ядрена програма винаги е имала изключително мирен характер и тя ще остане такава. Правата и задълженията, посочени в ДНЯО ще позволят на Иран както и на другите страни в договора да използват своите неотменими права за мирно използване на атомната енергия.

- Кой считате, че е основният проблем на неразпространението на ядреното оръжие? Какви стъпки могат да бъдат предприети за неговото разрешаване?

- Преди 40 години международната общност с цел установяване на мир и сигурност в целия свят прие ДНЯО, като основа на ядреното разоръжаване и режима за неразпространение. Съгласно този договор, неядрените страни поеха отговорността да се откажат от избора си да притежават ядрено оръжие, а ядрените държави също поеха ангажимент да унищожат своите ядрени арсенали. Заедно двете решения са двата стълба на ДНЯО, неотменимото право всички страни по договора да изследват и използват атомната енергия за мирни цели и засилването на ядреното сътрудничество е третия стълб, допълващ другите два.

Без съмнения, постоянната наличност на хиляди бойни глави представлява голяма опасност за човечеството. Съществува спешна необходимост, в конкретни времеви рамки с крайна дата, към които напълно да бъде изпълнена глава VІ от ДНЯО. Например, към 2025 г. както беше предложено от Движението на неприсъединилите се на Обзорната конференция на ДНЯО през 2010 г. В тази връзка е необходимо страните притежаващи ядрено оръжие да разработят и реализират нужните мерки по конкретното и окончателно изключване на ролята на ядреното оръжие от военните доктрини и въпросите по гарантиране на своята сигурност. Международната общност не може да чака да безкрайност времето, в което  ще се случи пълното унищожаване на ядреното оръжие.

- Една от възможните стъпки, които се обсъждат в международната общност в контекста на неразпространение на ОМУ е създаването на зона свободна от ядрено и друго оръжие за масово унищожение в Близкия изток. Каква е иранската позиция по отношение тази инициатива и какви по ваше мнение са шансовете за нейното реализиране?

- Създаването на зона, свободна от ядрено оръжие в Близкия изток, инициирано от Иран през 1974 г. като стъпка в посока създаване на свят свободен от ядрено оръжие към днешна дата не е реализирано. За съжаление, конференцията по създаване на зони свободни от ОМУ в Близкия изток, която трябваше да бъде проведена през 2012 г. въпреки единодушното решение на обзорната конференция по ДНЯО през 2010 г. така и не беше свикана.

Иран като жертва на използвано ОМУ е твърдо убеден, че световната общност трябва да намери скорошен път за пълно изкореняване на глобалната заплаха от умишлено или случайно използване на ядрено оръжие. Всъщност ядреното оръжие и катастрофалните последствия от неговото използване трябва да ни задължат заедно да работим над опазването на човечеството. Обзорна конференция през 2015 г. по ДНЯО може да създаде раздвижване, което да доведе до процеси обявяващи за нелегитимно всичкото ядрено оръжие и да позволи бързото му унищожаване в пълен обем. Ядреното оръжие трябва да бъде обявено за незаконно.

- Какво е текущото състояние на сътрудничеството на Иран с МААЕ?

- От времето на избора на Хасан Роухани за президент на Иран, външната политика на Иран се основава на конструктивно взаимодействие и взаимно уважение. Появиха се нови възможности. За относително кратък промеждутък от време бяха реализирани важни постижения. Пълното сътрудничество с МААЕ, което понякога превишава обема на споразуменията за гаранции и съпровождано с доброволни стъпки в рамките на плана за съвместни действия и рамките за сътрудничество, свидетелства за добрата воля и реалните усилия на Иран. Ние работим над установяването на прозрачност и премахване изкуствено създадените неясни моменти около ядрената дейност на Иран.

- Доколко реална е перспективата Иран и шестте международни посредници да достигнат всеобщо споразумение в течение на следващите няколко месеца?

- Днес все още е отворен прозорецът за достигане на всеобщо споразумение и в нас няма никакви съмнения и колебания за  намерението ни да постигнем тази цел.

При това искам да подчертая важността на по-широкото сътрудничество между страните по ДНЯО в различни сфери, особено в сферата на ядрената сигурност и техническо сътрудничество в областта на развитието на ядрената енергетика, което трябва да допринесе за благополучието на нашите народи.

Публикувано на 6 Март 2015 в 17:10 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Иран, послланик в Русия, ядрена програма

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас