Характеристика на населението в Сирия

Изключително предизвикателство представлява изследването на етническото и религиозно многообразие на сирийското население в настоящия момент. Това се дължи на факта, че в продължение на вече три години страната се намира в състояние на гражданска война и нестабилност, което доведе до сериозни изменения в демографската й структура. Според доклади на ООН, около 5 000 сирийци напускат Сирия всеки ден, търсейки убежище в съседни или европейски държави. Около 28% от сирийците са били прогонени от домовете им. Демографските тенденции от 70-те години насам сочат повишаване броя на населението, докато в настоящия момент има изгледи към значително понижаване. Интересен факт е, че през 1971 г. броят на сирийското население възлиза на 6 милиона, а според последното преброяване от 2013 г. е 22.4 милиона, с изгледи да намалее значително до две години.

         Съществуват няколко основни етнически групи в границите на Сирия. Най-многочислени са арабите - 90% от населението. Втори по численост са кюрдите (около 2 милиона), които постоянно се стремят към национална автономия. Следват сирийските тюркмени - 0.75-1.5 милиона и асирийци - 0.9-1.2 милиона. В Сирия и до днес живеят много евреи, които имат свои синагоги. Ръстът на арменската емиграция също е голям. Масовите съветски репресии през 1915 г. и гоненията през 1919-1920 г. стават причина за установяването на многочислена арменска колония. Повечето сирийски арменци са съсредоточени в Алепо. Дълго време сирийското население се състои и от много бежанци от други арабски държави, като Ирак и Палестина, когато там конфликтите са в разгара си.

         Два основни фактора оказват влияние върху обикновения сириец – арабският език и мюсюлманската религия. Повече от 74% от сирийското население са мюсюлмани - сунити. Другите ислямски течения (включително алауити и шиити) съставят близо 16% от вероизповеданията. Алауитите играят особена роля в Сирия, тъй като нейни представители са фигури от политическия елит. От тази секта произлиза родът на Асад. Някои ислямски проповедници смятат, че алауитите са престанали да бъдат част от исляма, тъй като включват в религията си елементи не само от исляма, а и от християнството и доислямските обичаи.

         Различни християнски фракции формират 10% от населението, като има и няколко еврейски комуни в Алепо и Дамаск. Повече от половината християните са православни. Около 20% от сирийските християни са католици, но са разделени помежду си на Сирийска католическа църква и Маликийска католическа църква, които се борят постоянно за надмощие над католическото население. Специфични за сирийския регион са християните маронити, за които се смята, че са формирали самостоятелна близкоизточна католическа църква със свой патриарх.

         Официалният език в Сирия е арабският и се говори от около 85% от населението. Много образовани сирийци владеят също английски и френски. Кюрдите, които са около 9% от населението и живеят в северните райони на Сирия, говорят предимно кюрдски. Арамейският език се среща все още в някои малки асирийски села.

         Средната гъстота на населението е приблизително 118.3/км2. То е концентрирано основно в провинция Алепо и долината на Ефрат. Грамотното население в Сирия над 15-годишна възраст е 86% от мъжете и 73.6% от жените.

         Демографската мозайка в Сирия е изключително разнообразна. Срещат се многобройни разновидности в големите релиогиозни и етнически групи. Бъдещите процеси, свързани със състава и състоянието на населението в Сирия обаче остават неясни. Според последните проучвания от 2013 г. ръстът на раждаемостта възлиза на - 0.8%. Тенденцията за увеличаване на прираста на населението се нарушава от сложната вътрешна обстановка. Прогнозите на изследователите на ООН са, че до 2015 г. около 5 милиона бежанци ще са напуснали Сирия. По този начин до две години сирийското население ще наброява 17 милиона души, без в изчисленията да се включва смъртността. Всичко това ще принуди сирийското правителство, наред с останалите действия за превъзмогване на цялостната криза, да вземе сериозни мерки в реализирането на планове и програми за предотвратяване на демографския спад.

 

Публикувано на 10 Април 2014 в 13:16 часа от
Силвия Димитрова, магистър 1 курс, МПОС, СУ.


Ключови думи:Сирия, население, състав, структура

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас