Форма на държавно управление и основни политически сили в Индия

 По същество на своето държавно управление, Индия е парламентарна република, а формата на държавното й устройство е федеративно.
При тази форма на управление съществува генетическа и функционална връзка между титуляра на законодателната власт и титуляра на изпълнителната власт. Това означава, че правителството при парламентарната форма на управление се създава по парламентарен път, одобрява се от парламента. Освен това парламента може да гласува вот на недоверие, а правителството може да разпусне парламента. Ето защо при тази форма на управление съществува по-голяма зависимост при тези институции, което може да доведе до нестабилност на управлението, но не съществува рискът от блокаж на конституционната система. Функционална връзка означава, че правителството е под контрола на парламента. За парламентарната форма на управление е характерно формирането на т.нар. единен властови блок м/у правителство и парламентарно мнозинство. Държавният глава е разположен в т.нар. неутрална власт и е най-често арбитър във висшия конституционен живот като осъществява т.нар. политически или пасивен арбитраж.


Индия е съюз от щати, суверенна, гражданска, демократична република с парламентарна система. Индийската държава се управлява спрямо Конституцията, приета от Народното събрание на 26 ноември 1949 г. и влязла в сила на 26 ноември 1950 г. Президентът е конституционен глава на изпълнителната власт на Съюза. Истинската изпълнителна власт е в Министерски съвет с министър-председателя като управляващ. Член 74(1) от Конституцията гласи, че има Министерски съвет, оглавяван от министър-председателя, които сътрудничат с и съветват президента, който в изпълнение на функциите си, действа в съответствие с техните съвети. Министерски съвет отговаря пред Лок Сабха, Народната камара. В щатите има губернатори, които са представители на президента, началник на изпълнителната власт, но истинската изпълнителна власт е в главния министър, който оглавява Съвета на министрите. Съвета на министрите на щата отговаря за законодателното събрание на щата. Конституцията постановява поделянето на законодателната власт между парламента и държавните законодателни тела, и осигурява останалите власти на парламента. Властта да се променя конституцията също принадлежи на парламента. Изпълнителната власт се състои от президент, вицепрезидент, Министерски съвет, оглавяван от министър-председател, които подпомагат и съветват президента.

Президентът се избира от членове на избирателна колегия, която се състои от избрани членове на двете камари на Парламента и на Законодателните Събрания на щатите със съответната тежест на всеки вот. Мандатът на президента е пет години. Сред другите си правомощия, Президентът може да обяви извънредно положение в страната, ако е убеден, че сигурността на страната или на част от територията й е застрашена от война, външна агресия или въоръжено въстание. Когато конституционното управление на даден щат не работи, той може да поеме всички или някои от функциите на управление на този щат.
Настоящият президент на Индия е госпожа Пратибха Патил, която встъпва в длъжност на 25.07.2007 година, оставайки в историята на държавата като първата жена, заела този внушителен пост.


Вицепрезидентът се избира съгласно пропорционалната избирателна система и чрез един вот от членове на избирателна колегия, състояща се от членове на двете камари на Парламента. Мандатът на вицепрезидентът продължава пет години. Вицепрезидентът заема длъжността на Председател на Раджя Сабха.
Настоящият Вицепрезидент  е г-н Ансари Мохаммад Хамид.


Министерският съвет се състои от министрите от правителството, министри на щатите (независими) и заместник-министрите. Министър-председателят отнася към президента всички решения на Министерски съвет относно администрацията на Съюза и предложенията за закони. Всеки отдел си има служител, назначен за секретар към правителството на Индия, който съветва министрите по общи политически административни въпроси. Правителственият секретариат играе важна координационна роля във вземането на решения на най-високо ниво и работи под ръководството на министър-председателя.

Законодателната власт на Съюза, наречена парламент, се състои от председател, Раджия Сабха (Горна камара) и Лок Сабха (Долна камара). Законодателството изисква одобрението и от двете камари на парламента. Но в случаите на финансови законопроекти винаги надмощие взема волята на Лок Сабха.
Настоящият министър-председател е Шри Нарендра Моди.


Раджия Сабха се състои от 245 члена. От тях 233 представляват щатите и обединените провинции, а 12 от членовете се избират от президента. Изборите за Раджия Сабха са непреки; членовете се избират от избраните членове на събранията в съответните щати. Раджия Сабха не се разпуска; всяка втора година една трета от членовете на Раджия Сабха се пенсионират.


Лок Саббха се състои от представители на народа, избрани с преки избори от всички пълнолетни граждани. Към днешна дата Лок Сабха се състои от 545 члена с двама, избрани от президента, които представляват англо-индийската общност. Мандатът на Лок Сабха е пет години, но може да се разпусне и при непредвидена ситуация.


Призната политическа партия се определя като Национална партия или Държавна партия. Ако една партия се признава в четири или повече щата, то тя става Национална партия.
Към настоящият момент най-големите политически сили в страната са Партия на конгреса (INC) и опозиционната Индийска народна партия (BJC). До скоро страната се подготвяше за най-масираните до сега избори не само на територията на Индия, но и в цял свят. Тези парламентарни избори протичат в  девет етапа в периода 07-12 май, а резултатите от тях бяха оповестени на 16 май.


Индиският национален конгрес (ИНК) управлява в Индия от обявяването на независимостта през 1947 г. до загубата на Индира Ганди  в общите избори през 1977 г. Партията е създадена през 1885 г. като целта й е била да даде подготовка на индийците за управленски постове. По-късно,  ръководен  от  Джавахарлал Неру (министър-председател 1947 – 1964 г.) Конгресът се превръща във всеобщо политическо движение, в което са допуснати представители с предимно националистически убеждения, без присъствието на леви и десни екстремисти. Тази структура се запазва, но Конгресът започва да се разпада след като, ръководен от Индира Ганди губи депутатски места в изборите през 1967 г.
След загубата на изборите през 1977 г. настъпват известни промени в Конгреса и партията идва отново на власт с пълно мнозинство през 1980 г. Задържа се 9 години, след което от ноември 1989 г. до юни 1991 г. с малка изборна победа, Нарасинха Рао създава правителство с независими депутати. То успява да се задържи до май 1996 г. Индийският национален конгрес (ИНК) съумява да възстанови позициите си в парламента като поддръжник на коалиционното правителство на Обединения фронт.
От 1998 г. ИНК се ръководи от Соня Ганди. В момента за своя основна цел, партията посочва благосъстоянието и напредъка на индийския народ и превръщането на Индия в социалистическа държава, основана на парламентарна демокрация, в която има равенство на възможностите, на политически, икономически и социални права, и която има за цел световен мир и приятелство. Лансирани от Конгреса възгледи са за истинска вяра в Конституцията на Индия, спазване принципите на социализма, демокрацията, както и суверенитета и единството на Индия.
Трите основни лидерски фигури в ИНК са Соня Ганди, Раул Ганди и Манмохан Сингх. На последните избори Конгресът претърпя поражение и получи едва около 100 места в Парламента. Това е най-голямата загуба за партията, управлявана от династията Ганди.

 

В основата на философията на партията "Бхаратия Джаната" стои т.нар „хиндутва“ (Hindutva) или културен национализъм. Той представя концепцията за индийската държавност през погледа на Бхаратия Джаната. Трябва да се отбележи, че Hindutva е националистическа, а не религиозна или теократична концепция.
В основните нормативни документи на  Бхаратия Джаната от 2012 година е записано, че тя е създадена според демократични принципи и в своето развитие ще цели да гарантира на индийските граждани политическа и социална справедливост, равенство на възможностите, свобода на словото и вероизповеданието. Изтъква се, че най-важното правило в политиката на партията е цялостният и съществен хуманизъм.
Резултатите от последните парламентарни избори в Индия от май 2014 година определиха Бхаратия Джаната като водеща партия в новото правителство.
Победата на партията на Моди (настоящият министър-председател) бе посрещната със съживяване на фондовите пазари в Индия, както и шумни тържества на територията на страната. Очаква се партията да даде достатъчно време на новите управляващи да завършат икономическите реформи, които бяха започнати преди 23 години от досегашния министър-председател Манмохан Сингх, но са в застой през последните години. Моди бе фокусирал предизборната си кампания върху обещания за стимулиране на индийската икономика и създаване на работни места. Бхаратия Джаната печели 278 места от общо 543 в парламента. Коалицията, оглавявана от партията печели 337 места.


Подробен план от осем точки изготви новият министър-председател Шри Нарендра Моди. Той обхваща жизненоважни области като  укрепване на федералната структура, реформи в селското стопанство, развитие на градската среда и инфраструктура, здравеопазване, засилване правата на жените и децата, контрол на цените и инфлацията, мерки за борба с корупцията, както и повече възможности за образование и работа за младите хора. Специфичните елементи за действие във всяка от областите са съобразени с достатъчен период от време, така че да бъдат постигнати качествени резултати в краткосрочен план или средносрочен план. Главната цел на плана за развитие е да постави Индия в състояние на висок икономически ръст, съживяване на икономиката, стимулиране на растежа за откриване на нови работни места и постигане на добро управление сред гражданите. Други елементи на развиваната от Бхаратия Джаната политика е запазване и развиване на богатото индийско културно и историческо наследство.

 

Основна точка във вижданията на Партията на обикновения човек е създаването на система, в която политическите лидери, които гражданите избират да бъдат пряко отговорни пред своите избирателите. Лидерите на Партията на обикновения човек (ПОЧ) не веднъж са подчертавали като жизнено важно прякото поемане на политическа отговорност. Визията на партията се основава на реализирането на мечтата за свободна Индия, в която силата на управление чрез демократични принципи ще бъде в ръцете на народа. Партията акцентира върху наболели теми в почти всяка държава като борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Според тази партия трябва да се обърне по-сериозно внимание върху устоите на демократичните принципи в Индия, както и върху мнението на всеки гражданин, тоест, ПОЧ призовават към по-широка гражданска активност в управлението, като именно лидерите на политическия живот в Индия трябва да бъдат тези, които да насочат обществото към централизирани действия. Според тяхната философия добро управление може да бъде осъществено само тогава, когато бъде изградено силно гражданско общество, което да служи за коректив на управляващите.

Публикувано на 20 Август 2014 в 18:42 часа от
Румяна Василева


Ключови думи:Форма на държавно управление, политически партии, Индия, избори, Моди

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас