Икономическата ситуация в Украйна

За първите пет месеца на 2019 г. украинските банки увеличиха размера на кредитите в местна валута за физически лица с 9,5% до 148,3 млрд. гривни (около 5,681 млрд. щ. д.). При това обемите на валутните кредити също нараснаха с 8,1% до 2 млрд. щ. д. Обратната тенденция се наблюдава по отношение кредитите, отпускани на юридически лица, които са се съкратили с 5,6% в местна валута и 3,4% в чуждестранна. Общата задлъжнялост на юридическите лица към украинските банки е 468,3 млрд. гривни и 14,15 млрд. щ. д.

Според прогноза на Националната банка на Украйна (НБУ) темповете на ръст на цените в Украйна ще се забавят и инфлацията в средносрочна перспектива ще бъде 5%. Чистите международни резерви на НБУ бяха съкратени с 7,1% до 9,2 млрд. щ. д. по текущия курс за сравнение с предишния месец. Така официалните резервни активи на НБУ се понижиха с 5,5% до 19,4 млрд. щ. д. Министерството на финансите на Украйна емитира еврооблигации на стойност 1 млрд. евро с доходност от 6,75%.

Броят на официално регистрираните безработни през месеца беше 300,9 хил. души, а според данни на държавната статистика свободните работни места са 96,2 хил. Максималната сума на изплащаната помощ за безработица е 7 700 гривни, като размерът й се определя от последната месторабота и общия стаж.

Президентът Владимир Зеленский проведе (12.06) среща с делегация на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), по време на която подчерта, че Украйна възнамерява да засили сътрудничеството си с банката. Зеленский благодари на президента на ЕБВР Суми Чакрабарти за това, че банката е най-големият институционален инвеститор в Украйна и го увери в готовност за развитие на сътрудничеството. Чакрабарти се срещна и с министър-председателя Владимир Гройсман. Правителственият ръководител заяви, че ЕБВР е инвестирала общо 13,5 млрд. евро в икономиката на Украйна в над 400 проекта. Благодарение на сътрудничеството в региона на Харков се предвиждат редица инициативи - създаване на регионален фонд за енергийна ефективност, източен украински център за подкрепа на малкия и среден бизнес, както и закупуване на ново оборудване за онкологичния център.

С цел улесняване на бизнеса НБУ отмени (19.06) изискването за продажба на валутни постъпления, което задължаваше предприемачите да продават 30% от валутната си печалба на междубанковия валутен пазар.

Министерството на икономическото развитие обяви (27.06), че за три години доходите от т. нар. „малка приватизация“ са превишили 17,5 млрд. гривни. Основната част от доходите са вследствие продажбата на активи на фалирали банки от Фонда за гарантиране на сметките на физическите лица, имущество на държавни и комунални предприятия и доходи от наеми. За периода чрез електронната система „Прозоро” са били осъществени около 1000 успешни сделки по продажбата на обекти на територията на цялата страна.

Работата по подготовката за въвеждането на новия пазар на електрическа енергия на едро беше силно интензифицирана през последния месец сред голяма част от доставчиците, правителството и регулаторните органи.

Президентът на Украйна Владимир Зеленский внесе (10.06) във Върховната рада законопроект (№10376), с който предложи отлагане въвеждането на новия електроенергиен пазар за 2020 г.

Кабинетът на министрите прие (12.06) изменения в постановление относно Обществените задължения (PSO, Public Service Obligation) за доставка на електроенергия за нуждите на населението от 01.07.2019 г., с които увеличи квотата на „Енергоатом“ за продажба на електрическа енергия на търгове по сключени двустранни договори от 60% на 90% от целия произведен обем. Решението създава предпоставки за елиминиране на конкуренцията на пазара на електрическа енергия при липсата на внос на електроенергия, тъй като основните участници в пазара са „Енергоатом“ и „ДТЕК“. На практика изключването на един от тях от процеса по същество отстранява конкурента за другия участник. Мярката се предприема от правителството с цел елиминиране на възможността за драстично повишаване на цената на електроенергията за битовите потребители. Нерешен остава въпросът за промишлените потребители, за които има реален риск от повишаване на цената с минимум 25%, вследствие липсата на механизъм за осъществяване на търгове за сключване на двустранни договори и продажба само чрез пазара „денонощие напред“. Понастоящем, мерките, предложени от регулатора за установяване на лимит на цените за всички сегменти на пазара не гарантират достатъчно сдържане на ръста на цената на дребно за небитовите потребители.

С пускането на новия пазар и ликвидирането на държавното предприятие „Енергопазар“ ("Энергорынок") акцизът (в размер 3,2% от стойността на произведената електроенергия без ДДС) за електрическа енергия ще бъде плащан към бюджета от компаниите производители на електроенергия (когенерационните централи и възобновяемите енергийни източници са освободени) и вносителите.

Реформата на енергийния пазар продължава да бъде едно от важните условия за присъединяване на Украйна към ЕС, както и за отпускането на кредити от МВФ и Световната банка.

Пускането на новия пазар ще позволи да се привлекат нови инвестиции в енергетиката и създадат 100 хил. нови работни места. Благодарение на енергийната реформа всеки украински гражданин ще може да избира сред почти 450 доставчици на електроенергия, като основния фактор за избора ще бъде цената. Основната идея на свободния пазар е създаването на сериозна конкуренция, което ще благоприятства понижаването на цените и доведе до повишаване на качеството на предоставяните услуги. Законодателната база и основната част от компаниите доставчици са готови за въвеждането на новия пазар.

Икономическите показатели демонстрират относителна стабилност, но на практика икономиката на страната продължава да бъде силно зависима от финансовата подкрепа на международните организации. Емитираните държавни облигации осигуряват текуща стабилност, но в дългосрочна перспектива ще влияят негативно на постигането на устойчив икономически ръст. Аргументите на противниците за пускането на свободния енергиен пазар от 01.07, свързани с неготовността на отрасъла и риска за повишаване на цените до голяма степен са неоснователни и продиктувани от лобистки интереси.

Публикувано на 13 Юли 2019 в 10:28 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Икономика, Украйна, инвестиции, заеми, международна финансова помощ

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас