Биологическата сигурност на страните от Близкия изток и северна Африка

Заплахата от биологичен тероризъм се разглежда еднакво сериозно заедно с другите видове тероризъм с използване на ОМУ.

Днес рискът от биологична заплаха е достатъчно висок, особено в Близкия изток, тъй като все още има страни в региона, които не са приели конвенцията за забрана на производството и натрупването на запаси бактериологично и токсично оръжие и тяхното унищожаване (КБТО). Египет и Сирия, подписаха КБТО, но все още не са я ратифицирали, а Израел не е подписал споразумението. Допълнителен риск се създава и от множеството организации в региона, занимаващи се с разработки в областта на микробиологията и генетиката. Възможностите за развитие на биологическа програма в региона имат шест страни – Египет, Израел, Ирак, Иран, Либия и Сирия. Специалистите, с които разполагат, използваните биопатогени и запасите от БО правят тези страни потенциално опасни източници за разпространение на БО и биотероризъм.

Египет разполага с достатъчно развита биотехнологична инфраструктура, която може да бъде използвана като база за създаване на БО. Кайро модернизира (2007 – 2012 г.) лабораториите и центровете, ангажирани с биологични разработки. Много от разработките на египетските учени могат да имат двойно предназначение.

Израел провежда широкомащабни биологически изследвания на високо ниво, а в сътрудничество със САЩ се работи по осигуряването на защита от БО. Законодателството на Израел е приведено (от 2004 г.) в съответствие с изискванията на АГ. Израел приема много сериозно заплахата от биотероризъм и провежда учения по усъвършенстване на мерките за противодействие на терористични актове с използване на БО и ликвидиране на последствията.

Ирак се присъедини към КБТО през 1991 г. От 1985 до 1991 г , страната разработва собствена програма за създаване на БО. Косвени признаци за наличието на подобна програма предизвикваха подозренията породени от дейността по производство на ваксини (до 15 типа ваксини и 12 млн. дози, при необходимост за населението по-малко от 2 млн. дози на година). Властите в Ирак признаха (1995 г.), че са провеждали разработки с военен характер и заявиха, че разполагат с арсенал БО. Малко по-късно същата година стана известно и количеството на БО: 166 авиобомби, 25 бойни глави за балистични ракети „Скъд”, експериментални разпръсквателни авиационни прибори с обем 2 хил. литра, 155-мм снаряди и 122-мм ракети, с биоагенти. Обявено беше, че от наличните 19 180 литра ботулинов токсин, 8 445 литра антракс, 2200 литра афлатоксин, и 340 литра ентеритно-клостриден токсин са унищожени съответно 7665-7735, 3412, 900-970 и 338 литра.

Специалната комисия от ООН (ЮНСКОМ) отбелязва обаче, че няма достатъчни доказателства, че обявените количества биопатогени са унищожени и че Ирак разполага с мощности за тяхното унищожаване. ЮНСКОМ, а от 1999 г. и комисията на ООН по наблюдение проверка и инспекции (ЮНМОВИК) така и не успяха да намерят достоверна информация за мащабите на програмата за създаване на БО.

След началото на войната в Ирак (2003 г.) инспекторите от ООН и САЩ не успяха да открият никакви признаци за наличие на БО в страната. Също така не се потвърди и наличието на мобилни установки за създаване на БО. Днес официално няма данни, които да доказват, че Ирак разполага с БО и има възможности за неговото разработване.

Иран подписва КБТО през 1972 г. и ратифицира през 1973 г., но това не попречи да бъде осъществена програмата за създаване на БО по време на ирано-иракската война (1980-1988 г.). Липсват точни данни, които да доказват, че Иран разполага с БО. Иран ежегодно разширява биотехнологичната си инфраструктура и разработва технологии с двойно предназначение. В страната се провеждат широкомащабни биотехнологични научни разработки в областта на медицината, селското стопанство и хранителната промишленост.

Властите в Техеран приеха (2005 г. ) десетгодишна програма за развитие на биотехнологиите, която се контролира от „Комитета по биотехнологии” при президента.

На този етап Иран е една от най-дисциплинираните страни от гледна точка на неразпространението на БО и деклариране на своята биотехнологична дейност.

Либия разполага с определени мощности на фармацевтичното и селскостопанско производство, които могат да бъдат преориентирани към създаването на БО. В страната също така има няколко центъра, занимаващи се с изследвания в областта на микробиологията. Разработката на БО в условията на съществуващата нестабилност в страната е малко вероятна.

Сирия е подписала КБТО, но все още не го е ратифицирала. Липсват сведения относно потенциала на Дамаск за разработване на БО. В страната е достатъчно развита фармацевтичната, медицинската и биотехнологичната индустрия, но тези разработки са зависими от доставките на материали и оборудване от чужбина. Има сведения, че се работи около причинителя на антракса, ботулиновия токсин и рицина с цел осигуряване на защита от БО.

През декември 2012 г. се появи информация за намеренията на Иран да построи в Сирия предприятие за производство на ваксини за шап с възможност за производство на 10-20 млн. дози. Тези намерения бяха публично оповестени от иранското правителство и Иранския научноизследователски институт за производство на ваксини и серуми „Рази” в Кередж.

Условията на гражданска война в страната повишават риска наличните биоагенти и патогени да попаднат в ръцете на терористи.

Голяма част от програмите за ликвидиране на ОМУ и усъвършенстване на граничния контрол в БИСА не се реализираха, вследствие на световната икономическа криза и липсата на единно виждане на основните – донори на Глобалното партньорство (ГП).

Все още има наличие на значителни количества ОМУ и средства за тяхното производство, които представляват сериозна заплаха за сигурността в региона.

Развитието на отношенията между Израел и Египет ще определя възможностите за създаване на зона, свободна от ОМУ.

В перспектива се очаква засилване на сътрудничеството на страните – участници в инициативата за Глобално партньорство по унищожаване на ОМУ.

 

 

 

Публикувано на 21 Юни 2016 в 09:53 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:ОМУ, биологическо оръжие, Северна Африка, Близък изток, терористична заплаха

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас