Алжирско-френските отношения

Алжирско-френските отношения имат традиционно сложен характер. Влияние върху тях оказват колониалното минало, взаимното недоверие и трудния постколониален диалог.

След извоюване на независимостта си (1962г.), Алжирската народнодемократична република (АНДР) започва да води твърд курс в изграждане на отношенията с бившата метрополия на принципите на независимостта, равноправието и взаимната изгода. Интересът на АНДР за развитие на многостранните връзки и сътрудничество с Париж се определя от запазената зависимост по отношение на икономическата и търговската области, вследствие на обвързаността с френския пазар и необходимостта от кредитиране на местната икономиката. Алжирската колония във Франция, надхвърляща 1 млн. души също оказва значително влияние. 20 % от чуждестранната работна сила във Франция са алжирци, а емиграцията на алжирски граждани във Франция смекчава проблемът с безработицата в АНДР, която средно за страната по официални данни е 13 %, а сред младежите 20 %.

За Франция, изграждането на многостранни отношения с Алжир е съставна част на политиката за максимално запазване на влиянието й в най-важните райони на света, към които Париж причислява региона на Близкия изток и северна Африка. Френската страна отчита високата външнополитическа активност на АНДР и ролята й на една от водещите и влиятелни арабски, африкански и ислямски държави, както и обстоятелството, че страната е важен износител на енергоресурси (нефт и газ) и основен потребител на френската промишленост. Чрез политиката, водена по отношение на Алжир, френските власти се стремят да достигнат по-голямо взаимно разбиране и да изгладят противоречията с живеещата на територията на страната мюсюлманска общност.

Независимо от динамиката на политическите връзки, между Алжир и Франция съществуват сериозни разногласия по отношение на периода, през който Алжир е френска колония (1830 – 1962 г.). Президентът на АНДР Абделазис Бутефлика счита, че френската колонизация на Алжир е форма на геноцид, целяща да унищожи традициите на местното население. Той многократно е настоявал Франция официално да се извини на алжирския народ за колониалното минало и да признае престъпленията, извършени по времето на колониализма. Според Бутефлика само след такова извинение двете страни могат да строят нови приятелски отношения. Официалните власти във Франция не гледат сериозно на това. Френският президент призова алжирците да забравят историческите обиди и да започнат нов етап в двустранните отношения. По време на посещението си в Алжир през декември 2012 г. Ф. Оланд призна жестокостта и несправедливостта на колониалната система, донесла страдания на алжирския народ, но отказа да признае престъпленията, извършени в периода на колониализма.

Това посещение, считано за знаково, не оправда напълно надеждите и очакванията на двете страни. Може да се каже, че то остави много проблеми неразрешени и донесе допълнително разочарование за алжирския народ. По време на разговорите Бутефлика получи допълнителни гаранции за ненападение и за предотвратяване на „арабската пролет” в страната. Постигната беше и неформална договорка относно неспазването на демократичните принципи и алжирската конституция при подготовката на президентските избори през 2014 г., свързано с кандидатурата на Бутефлика за нов мандат. Същевременно Франция и страните от ЕС продължават да използват различни похвати и лостове за натиск върху алжирското ръководство, чрез които влияят на сключените енергийни и оръжейни договори. (В тази връзка умело беше използван въпросът за извършените от бившия министър на отбраната на АНДР Халед Незар военни престъпления през 90-те години, в периода на войната срещу ислямистите, което непосредствено засяга дейността на висшето алжирско ръководство.)

През последните години алжирско-френските отношения се усложниха в резултат на политиката и действията на Франция в северна Африка и на юг от Сахара, които предизвикаха известни съмнения относно намеренията на френското правителство. Алжирското ръководство разглежда действията на Франция като заплаха за икономическите и политически интереси на страната в района, и опит за изместването й като водещ регионален фактор в Магреба и западна Африка.

Алжирското правителство даде през 2011 г. негативна оценка за участието на Франция в свалянето на режима на Кадафи, а френската страна обяви, че алжирската позиция по отношение на Либия е двусмислена.

Напрежение в отношенията предизвиква и въпросът, свързан с възможностите за преодоляване на кризата в Мали. Алжир първоначално (2012 г.) не подкрепи идеята на Франция за военна операция срещу ислямистките движения, овладели северните райони на страната, настоявайки за намиране на политическо решение на проблема. Малко по-късно обаче се съгласи с провеждането на операцията, но настояваше за приоритет на своите интереси в следвоенното възстановяване на страната. След продължителни и напрегнати преговори, държавното ръководство на Алжир разреши през януари 2013 г. на френската авиация да премине през въздушното пространство на страната.

Сложни остават и отношенията между двете страни по въпроса за западна Сахара. Френските власти многократно се опитваха да посредничат за сближаване на позициите на Алжир и Мароко на основата на предложената от Франция позиция в ООН. Алжирското ръководство обаче се отказа от френското посредничество, тъй като счита, че французите заемат страната на Мароко.

Динамично, макар и доста сложно се развиват търговско- икономическите връзки между двете страни. Франция заема четвърто място след САЩ, Италия и Испания в тази област и е основен вносител на алжирски стоки. Стокооборотът между двете страни надхвърля 10 млрд. евро.

Алжирското управление традиционно води изключително внимателно и предпазливо диалога с Франция и счита, че в голяма степен залог за успешното развитите на търговско-икономическите връзки с нея е нормализирането на политическите отношения, вкл. поднасянето на официални извинения за колонизацията и зверствата по време на войната 1954-62 г. Трудният политически диалог възпрепятства постигането на важни споразумения между двете страни (все още не се подписани договори по няколко перспективни енергийни проекта, свързани с разширяването на френското присъствие на алжирския петролен и газов пазар, както и предоставянето на гаранции за работа на алжирския нефтодобивен и газов монополист СОНАТРАК във Франция).

Независимо от различията и трудностите във двустранните отношения, алжирското правителство счита, че разширяването на сътрудничеството с технологично развита държава като Франция ще позволи на страната да преодолее голяма част от текущите проблеми. В тази връзка президентът А. Бутефлика заяви през 2013 г., че очаква от Франция помощ при подготовката на кадри, предоставяне на технологии и „ноу-хау”, взаимноизгодно партньорство в системата на производството, както и модернизация на структурите за управление.

Алжирската страна разчита изключително на помощта на Франция в областта на информационните технологии, енергетиката и вноса на храни.

Една от важните области на двустранното сътрудничество е борбата с тероризма. Франция и Алжир подписаха през 2003 г. споразумение за координация на действията в борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Понастоящем между специалните служби на двете страни се води постоянен обмен на информация, свързана с противодействието на тероризма.

Двете страни подписаха през 2008 г. споразумение за военно сътрудничество, но на този етап все още няма реализирани съвместни проекти.

Важно значение за двустранните отношения имат и връзките в областта на културата. Френският език е широко разпространен в Алжир, а в университетите преподаването на повечето от дисциплините се води на френски език.

Отношенията между Франция и Алжир ще продължават да се развиват основно в икономическата и политическата сфери.

Съществено влияние ще оказват съперничеството за лидерската роля в северна Африка и натрупаното недоверие от колониалния период.

 

Публикувано на 3 Август 2016 в 14:01 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:Алжир, Франция, сътрудничество, отношения, външна политика

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас