Споразумение за Йемен в края на 2019 г.

На 05.11.2019 г. в Рияд бе подписано споразумение между международно признатото правителство на Йемен и ръководството на Южният преходен съвет (ЮПС), с което бяха поставени рамки за урегулиране на конфликта в страната. Договореностите, постигнати с посредничеството на саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман, представляват историческа стъпка в посока обединяване на южните сепаратистки движения и правителството за борба против движението на ал-Хути.

На церемонията присъстваха президентът на Йемен Абдуръбба Мансур Хади, престолонаследникът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Заед, представителите на йеменското правителство Салем ал Ханбаши и на ЮПС - Насер ал-Хабаджи.

Във встъпителното слово на  принц Салман беше поставен акцент върху запазването на ангажимента на Кралство Саудитска Арабия (КСА) да гарантира мира и сигурността в Йемен, да продължи да подпомага легитимното правителство и да бъдат обединени усилията в борбата срещу Хути. КСА запазва ролята си на основен мироналагащ фактор в страната, като разширява присъствието си в южните провинции и координира усилията на правителствените войски и тези на ЮПС за постигане на пълна победа в конфликта.

Мартин Грифитс, специалният пратеник на Генералния секретар (ГС) на ООН, поздрави страните по договора. Той приветства позитивната стъпка и изрази надежда, че това ще допринесе за нормализиране на обстановката и подобряване на живота на йеменските граждани.

Ролята на КСА на медиатор в отношенията между правителството и ЮПС се засили в края на август т. г. Тогава беше наблюдавано повишаване на напрежението между правителствените сили и южните милиции, което прерасна във въоръжени сблъсъци и борба за контрол над провинциите Аден, Абиян, Дале и Шабуа. Това отслаби значително северния фронт срещу Хути и създаде сериозни затруднения на Арабската коалиция, оглавявана от КСА, във военен и политически аспект. КСА призова страните за диалог в гр. Джеда, като там бяха очертани параметрите на бъдещото споразумение.

ОАЕ също взе активно участие в тези преговори, които продължиха през периода 20.08 – 24.11.2019 г. През периода август – септември т. г. Абу Даби изтегли значителна част от военния си контингент в Южен Йемен и на практика загуби част от влиянието си там за сметка на КСА. Предполага се, че емирството е изиграло ключова роля при убеждаване на ръководството на ЮПС (което е финансирано от Абу Даби) да участва в градивните преговори.

В най-общ план споразумението предвижда правителството на Йемен да възобнови дейността си във временната столица Аден, всички военни части (в това число и лоялните на ЮПС милиции) да бъдат интегрирани в министерствата на отбраната и вътрешните работи на страната, създаване на нов кабинет от 24 министри, гарантиране на правата и свободите на гражданите, религиозните общности и медиите.

Политически и икономически договорености на споразумението:

1. Формиране на ново правителство за период до 30 дни от подписването на споразумението. Съставяне на кабинет в състав до 24 министри, които се назначават пряко от президента след консултация с министър-председателя и политическите организации. Пропорционално разделение на министерските мандати след постигне на съгласие между страните по договора. Равноправно представителство от северните и южните провинции. Отстраняване и недопускане до висши държавни постове на лица,  замесени във въоръжените сблъсъци в южните провинции през последните месеци. Членовете на правителството полагат клетва пред президента на следващия ден след избирането им в град Аден.

2. Президентът на Йемен назначава губернатор и началник на управлението на сигурността в Аден в рамките на 15 дни от датата на подписване на споразумението, а в Даля и Абиян до 30 дни. Номинира управители и началници по сигурността в останалите южни области в рамките на 60 дни от дата на договора.

3. Министър-председателят заема поста си в Аден до 7 дни от датата на подписване на споразумението. Първостепенна задача е да възстанови дейността на всички държавни институции в областите под правителствен контрол, като приоритетно е изплащането на заплатите в бюджетния сектор (с акцент върху военнослужещи и охранителни).

4. Правителството поема пълен контрол над събирането и депозирането в Централната банка на Аден на всички приходи, включително от търговията с петрол и нефтопродукти, данъчни и митнически такси. Задължава се да изготви и гласува държавен бюджет в съответствие с конституцията, както и периодично да представя отчет за постъпилите приходи и разходваните средства. В допълнение да се извършва регулярен мониторинг върху дейността на Министерство на финансите от местни и международни независими експерти.

5. Извършване на реформи и активизиране на ролята на Централната агенция за контрол и счетоводство и преструктуриране на Националния орган срещу корупцията.

7. Преструктуриране и на Висшия икономически съвет, който е подчинен на министър-председателя с цел укрепване на фискалната и монетарната политика и борба с корупцията.

Допуска се, че гореспоменатите клаузи целят консолидиране на държавната власт и поставяне на нов импулс в политическия живот на Южен Йемен. Въпреки това заложените промени крият риск от възобновяване на борбата за власт в провинциите и по-специално при разпределението на постовете в силовите ведомства в страната. Оценя се, че срокът от едва 30 дни за съставяне на нов кабинет е крайно малък и няма да бъде спазен.

Военни договорености

1. Въоръжените сили, които са напуснали (от началото на август т. г.) позициите си в областите Аден, Абиян и Шабуа, да се изтеглят обратно, заедно с въоръжението и военната си техника, в рамките на петнадесет дни от датата на споразумението. Освободените от тях позиции ще бъдат заети от силите за сигурност на областните управления.

2. Предислоциране на средното и тежко въоръжение до обозначени военни поделения под контрола на Арабската коалиция в провинция Аден в рамките на 15 дни от датата на споразумението.

3. Формированията на ЮПС в Аден следва да бъдат изведени от града в 30 дневен срок и да преминат под командването на Коалицията (считано под командването на ВС на КСА). В южната столица остава Първа бригада със задача да гарантира сигурността на държавните учреждения, на президента и персоналната защита на лидерите на ЮПС.

4. Обединяване на въоръжените сили в Аден, Абиян и Лахидж, посочени в параграф 3, в състава на МО и разпределянето им (до 60 дни) по видове и родове в съответствие с плановете на Коалицията.

5. Реорганизация на въоръжените сили в останалите южни провинции под командването на МО в рамките на 90 дни от споразумението.

Оценя се, че изолирането на лицата, свързани с въоръжените сблъсъци през месец август 2019 г. е трудно постижимо, тъй като това би ограничило значително влиянието на партия „Ал Ислях“ (клон на Мюсюлмански братя в Йемен) в управлението на страната. Същевременно лоялните на „Ал Ислях“ милиции се очаква да продължават да възпрепятстват процеса по реинтеграция на силите на ЮПС в състава на МО и МВР на Йемен.

Споразумения за сигурност

1. Полицията и силите за защита в Аден следва да се реорганизират в период до 30 от датата на договора. В състава им ще бъдат интегрирани структурите за защита на населението на ЮПС. Предвижда се подбор на кадрите и последващо обучение.

2. До 30 дни от подписването на споразумението се предвижда реорганизиране на Специалните сили и Силите за борбата с тероризма (част от структурата на МВР) в област Аден. В структурите им ще бъдат включени и лица от въоръжените милиции на ЮПС след преминаване на преминат планово.

3. Реорганизиране (до 30 дни) на силите, които отговарят за охраната на критичната инфраструктура в Аден - летище, пристанище и рафинерия. Те ще бъдат трансформирани в ново подразделение Сили за защита на съоръженията. Последните ще заемат позиции (до 90 дни) по охрана на сходни обекти в Мукалла, Ал-Даба, Моха и Балхаф (охрана на терминал за LNG).

5. Реорганизиране на структурите на МВР в областите Абиян и Лахидж  МВР до 60 дни от споразумението. Реформиране на апарата на МВР в останалите южни области в срок до 90 дни.

Очаквано през ноември т. г. войските лоялни на „Ал Ислях“ не се изтеглиха към обозначените от Коалицията лагери. Аналогично силите на ЮПС не напуснаха предходно заетите позиции и не преминаха под контрола на правителството.  Това обезпокои силно Рияд и постави под въпрос изпълнението на постигнатите договорености. С цел да възпрепятства по-нататъшни въоръжени сблъсъци КСА прехвърли нови сили и средства в южните провинции на Йемен.

В края на ноември бе наблюдавано съсредоточаване на правителствени сили, лоялни на „Ал Ислях“ и по-специално на министъра на вътрешните работи Ахмед ал-Маисари, в района на населен пункт Шукра, провинция Абиян. В отговор въоръжени милиции на ЮПС заеха позиции в близост до града. През следващите дни бяха регистрирани сблъсъци между отделните фракции, което доведе до цялостна ескалация на напрежението в Южен Йемен. В началото на декември т. г. КСА изпрати нови подкрепления през Шабуа в Абиян и Аден, което допринесе за частично овладяване на ситуацията.

Оценява се, че ръководството на ЮПС не е заинтересовано от ескалацията на напрежението и се стреми да възпрепятства опитите на „Ал Ислях“ за дестабилизация на Южен Йемен. Същевременно движението не е склонно да загуби нови територии за сметка на проекта на „Мюсюлмански братя“. В началото на декември ръководителят на ЮПС Айдарус Ал Зубайди председателства  среща Аден, на която призова ръководителите на военните формирования да повишат степента на бойна готовност, но да действат единствено в интерес на подписаното споразумение. Той отправи няколкократно (в края на ноември) изявления по местни медии, в които остро критикува действията на „ал Ислях“ и ги окачествява като вражески и дори терористични.

Публикувано на 25 Декември 2019 в 09:45 часа от
Айля Ал-Шамиси


Ключови думи:Йемен, споразумение, Южният преходен съвет, Кралство Саудитска Арабия

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас