За нас

World Review е информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. Проектът се реализира със съдействието на "Институт за политика и устойчиво развитие".
Съдържанието на сайта се подготвя от млад и динамичен екип, който постоянно се стреми да достига пулса на събитията и отрази обективната истина.
От пролетта на 2013 г. в проекта активно се включиха и студенти от Нов Български Университет, Университет за Национално и Световно Стопанство и Софийски Университет "Св. Климент Охридски".
Сайтът използва уникална система, която позволява на Вас - нашите читатели да споделяте и публикувате интересни данни, чрез които да разширим обхвата и съдържанието му. По този начин Вие се превръщата в част от екипа на World Review.
Стремим се да не публикуваме новини, а да излагаме факти и правим актуални прогнози за развитието на събитията.


Свържете се с нас